המרכז החינוכי לעמיות יהודית

התנועה ליהדות מתקדמת חרטה על דגלה לטפח את התרבות היהודית לגווניה כתרבות המרכזית לעם ישראל בכל תפוצותיו, ועל כל קהילותיו וזרמיו. לאור הקשרים הענפים בין התנועה לבין קהילות בעולם והמחויבות העמוקה לקידום העמיות היהודית, פיתחה התנועה בעשר השנים האחרונות תוכנית קשר ושותפויות בין תלמידים, בני נוער ומחנכים בארץ ובתפוצות. אנו מאמינים בחשיבותה של סולידריות יהודית בעת החדשה ומעמידים בראש סדר העדיפות את הערך של 'כלל ישראל', תוך פיתוח קשרים חינוכיים וחברתיים בין "קבוצות לומדות" של יהודים בישראל ובתפוצות.

תכניות "יחדיו"- תכניות תאומות המציעות מפגש וירטואלי בין כתה ישראלית לכתה יהודית בתפוצות באמצעות לימוד חווייתי משותף. לאגף החינוך מספר תוכניות:

תכנית מעגלים

היא תכנית מפגש וירטואלית שמטרתה לפתח קשרים משמעותיים בין תלמידים בכיתות ה'-ו' בישראל ובתפוצות. הקשר מתבסס על התנסות בחוויית לימוד משותפת, שתאפשר לתלמידים להתלבט בנוגע לזהות שלהם עצמם, כמו גם לפגוש תלמידים יהודים החיים מעבר לים. מעבר לקשרים מהסוג של 'חברים לעט' התוכנית מזמנת לתלמידים הן מפגש עם תכנים מעולם היהדות, הרלוונטיים לחייהם, והן שימוש בכלים כגון אינטרנט ווידאו קונפרנס בדרך שמעודדת דיאלוג ולמידה משותפת.

תכנית "בר/בת מצווה עם חברים – מסע יהודי משותף"

מאפשרת למשתתפים בה לחוות יחד את שנת בר/בת המצווה, ללמוד זה מזה על הדרך שבה כל אחד נוהג לציין את האירוע, להכיר את האחריות המשותפת והנפרדת שיש להם כיהודים החיים במקומות שונים בעולם ולבנות יחד את הקשרים של דור העתיד בעם היהודי. מטרות התכנית הם כי התלמידים והתלמידות יבררו לעצמם את משמעות השתייכותם לעם היהודי, משמעות של גיל מצוות בשבילם, יכירו את הדומה והשונה בינם לבין תלמידים בני גילם מהתפוצות ויתנסו הלכה למעשה בפרויקט צדק חברתי-תיקון עולם. התכנית נכתבה בשיתוף עם האגף לשותפויות בסוכנות היהודית ומיועדת לכיתות ו'-ז'.

יRוק - יהדות, Relationships, קיימות

התכנית הינה תכנית קשר בין בתי ספר בישראל ובתפוצות המאפשרת להתבונן על צריכת משאבי הטבע בחלקים שונים של כדור הארץ ,ללמוד על שנת השמיטה ולבחון את האחריות המשותפת שלנו ליהנות ממשאבי הטבע ובד בבד לשמור ולהבטיח את קיומו של כדור הארץ גם לדורות הבאים. התכנית נכתבה בשיתוף עם האגף לשותפויות בסוכנות היהודית ומיועדת לכיתות ז-ט.

מזוודת הזכרון - הבנייה ועיצוב זיכרון השואה – מערכי לימוד לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים

יחידות הלימוד מציעות בחינה משותפת של תלמידי ישראל והתפוצות סביב שאלות העוסקות בהבניה של זיכרון קולקטיבי באמצעות עדויות של ניצולים וחפצים ששרדו את השואה, דרך עיסוק בעיצוב זהות, אימוץ זהות שאולה כאמצעי הישרדות, הכרות עם מעשי גבורה של חסידי אומות העולם ושמירה על טקסים וסמלים יהודיים כמנגנון ליצירת שייכות לאומית ומשמעות בתנאי הקיום הקשים ביותר. התכנית נכתבה בשיתוף עם האגף לשותפויות בסוכנות היהודית ועם "יד ושם" ומיועדת לכיתות ה-ו, ז-ח.

סדנאות מיון והכשרה לקראת יציאה משלחת

המפגש החינוכי עם בני נוער יהודיים החיים בתפוצות הינה חוויית חיים המפגישה את בני הנוער עם יסודות מהותיים בזהותם היהודית – ישראלית. זהו הבסיס האיתן ביותר לפיתוח קשרים עם חברים בתפוצות להבנה והכרה בשייכותנו לעם היהודי. אנו שמחים לקחת חלק בתהליך לקראת מפגש זה ולהציע את שירותינו בתור שותפים לתהליך המיון. אנו מציעים סדנת מיון בת שלוש שעות אשר תסייע באיתור בני נוער מתאימים, ובבניית משלחת מגוונת ומאוזנת בנוסף אנו מציעים ליווי שנתי של המשלחות בסדרת מפגשים לאורך השנה או בסמינרים.

לפרטים: רעות נוימן- מנהלת המרכז החינוכי לעמיות יהודית - "יחדיו"
050-6795035 reut@reform.org.il