גני ילדים ובתי ספר

לתנועה הרפורמית וקהילותיה מערכת ענפה של כ-50 גני ילדים ברחבי הארץ, מגילאי פעוטון ועד גילאי חובה. בגני הילדים תכנית לימודים ייחודית המתמקדת בהעשרת התכנים היהודיים בגן ברוח ערכי היהדות המתקדמת ומתוך שימת דגש על הממד החוויתי. הפעילות בגנים מדגישה את מועדי לוח השנה העברי ומשמעותם, טקסי קבלת שבת, הבדלה, ראש חודש, חווית התפילה, ולימוד חוויתי של סיפורי התנ"ך ואגדות חז"ל. דגש נוסף מושם על תחום המעורבות החברתית והאחריות הסביבתית תוך הבלטת הערכים של כבוד לזולת, עזרה הדדית ונתינה.

גני ילדים בקהילה הרפורמית

רובם המכריע של הגנים נהנים ממסגרת ותמיכה של הקהילה הרפורמית אליה הם משתייכים. המעטפת הקהילתית סביב הגן יוצרת מרחב חינוכי רציף והוליסטי התומך בהורי הגן ובמעשה החינוכי המשפחתי. בגני הילדים מתקיימות פעילויות חינוך משפחתיות ענפות הקושרות בין הנעשה בגן לנעשה בבית, תוך עירובם של ההורים במעשה החינוכי ובתכניו הייחודיים.

לאורך השנים זוכים גני הילדים של קהילות היהדות המתקדמת ברחבי הארץ להכרה כמסגרות חינוך איכותיות וערכיות מן המעלה הראשונה.

בצד גני הילדים פועלים בערים ירושלים, תל אביב, חיפה ומודיעין בתי ספר המזוהים עם ערכי היהדות המתקדמת ואשר פועלים מתוך קשר עם התנועה וקהילותיה. בבתי ספר אלו מושם דגש על תחום התרבות העברית; תגבור לימודי היהדות וטיפוח האחריות החברתית של התלמידים.

לרשימת מוסדות החינוך התנועתיים: