חינוך משפחתי

ברוח והגדת לבנך ולבתך מבקש אגף החינוך בתנועה ליהדות מתקדמת להציע מרחב לשיחה ופעילות משותפת של הורים וילדים
סביב לוח השנה העברי וערכים מרכזיים הבאים לידי ביטוי במסורת היהודית.

לקשר הורה-ילד, ישנה חשיבות מהותית בבניית זהות אישית ומשפחתית ולכן מפגש בין דורי סביב מקורות יהודיים
מסורתיים ומתחדשים מהווה הזדמנות לעיצוב החוויה היהודית המשפחתית.

חגי תשרי: חוברת סיפורים ופעילויות לכל המשפחה

קיימות יהודית - ערכה משפחתית העוסקת בצדק סביבתי וחברתי לקראת ט"ו בשבט

גלויות פעילות צדק סביבתי ושנת שמיטה

מה נשתנה הלילה הזה - מדריך לעורכי סדרים והצעה לסדר משפחתי

פרפרים צובעים את הזיכרון - פרויקט איסוף פרפרים שמטרתו להנציח ילדים שנספו בשואה