תכניות לימודים לבתי ספר

התנועה הרפורמית מפיקה מגוון רחב של תכניות לימודים למערכת החינוך הממלכתית על מסגרותיה השונות (גנים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודיים). חומרים חינוכיים אלו עוסקים בנושאים שונים הקשורים לזהות היהודית והישראלית מתוך תפיסת עולם פלורליסטית וגישה חינוכית חווייתית ויצירתית. בין הנושאים: מעגל השנה, מעגל החיים, צדק חברתי, איכות הסביבה, הקשר עם יהדות התפוצות ועוד. תוכניות החינוך מבוססות על היצע גדול של אפשרויות החל ממפגש חד פעמי, דרך סדרת אירועים ופעילויות ועד לתוכנית שנתית ורב שנתית, המיועדת לטיפוח זהותו של בית הספר כמרכז של תרבות ישראלית ויהודית.

תכנית "תלמים"- תוכנית הוליסטית לעיצוב אקלים חינוכי יהודי פלורליסטי בבית הספר

תכנית תלמים שואפת להעמיק את התודעה היהודית ההוליסטית על כל רבדיה בבתי ספר. אנו מאפשרים לשותפים בעשייה החינוכית- תלמידים, מורים ומשפחות את המרחב לברור זהותם היהודית ולהתנסות בחוויות לימודיות ורוחניות על מנת לעצב להעמיק זהות זו. אנו שואפים לשיתוף פעולה ארוך טווח בין תכנית "תלמים" לבין בתי הספר, בו מנחה מטעמנו משולב ברבדים השונים של העשייה החינוכית בבית הספר ומקדם את השיח היהודי ערכי ברוח ליבראלית ופלורליסטית. השיח היהודי יבוא לידי ביטוי בשפה, בתוכניות הלימוד, באקלים הבית ספרי ובעיצוב המערכת הבית ספרית כמערכת בעלת זיקה יהודית ערכית, רוחנית וקהילתית.

תכניות במקצוע תרבות ישראל ומורשתו לכיתות ה-ו בבתי הספר הממלכתיים

"ארץ אהבתי"- בין עם לארצו חלומות, מעשים, תקוות (כתות ה'). התכנית עוסקת בזיקה שבין עם ישראל לארץ ישראל בתפילה, במדרש, באגדה, בסיפורי חסידים, בשירי זמר ובשירת הגעגועים. לצד המקורות הכתובים נלמד על הקשר המיוחד של עם ישראל לארצו גם באמצעות היכרות עם חגי ישראל, עם ירושלים כבירת ישראל, עם הנשיאות וסמלי המדינה. התכנית כתובה בהתאם למתווה המקצוע: "תרבות ישראל" ומאושרת ע"י משרד החינוך. לצפייה בתוכנית

"גיל מצוות"- מסע אישי של מחויבות ואחריות לתרבות היהודית (לכתות ו'). התכנית מזמינה את משתתפיה לחבור למסע התבגרות סביב השאלות מי אני? מהיכן באתי? ולאן אני הולכ/ת? התכנית בנויה על פי המתווה של משרד החינוך ומציעה מערכי לימוד לכלל החטיבות. לצפייה בתוכנית. התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך.

תכנית לעידוד סובלנות וחינוך לקיום משותף

'אדברה נא שלום' - תכנית לימודים בנושא חינוך לסובלנות וקיום משותף הנעזרת בארון הספרים היהודי על מנת לקדם ערכים ושיח הומניסטי ודמוקרטי. התכנית כוללת ששה מפגשים של שעתיים אקדמאיות ומיועדת לכיתות ט'-י', התכנית נלמדת ע"י מורי ביה"ס בליווי אגף החינוך. לצפייה בתכנית

תכניות יחדיו - קשרים חינוכיים בין כתה ישראלית לכתה בתפוצות

המרכז החינוכי לעמיות יהודית

התנועה ליהדות מתקדמת חרטה על דגלה לטפח את התרבות היהודית לגווניה כתרבות המרכזית לעם ישראל בכל תפוצותיו, ועל כל קהילותיו וזרמיו. לאור הקשרים הענפים בין התנועה לבין קהילות בעולם והמחויבות העמוקה לקידום העמיות היהודית, פיתחה התנועה בעשר השנים האחרונות תוכנית קשר ושותפויות בין תלמידים, בני נוער ומחנכים בארץ ובתפוצות. אנו מאמינים בחשיבותה של סולידריות יהודית בעת החדשה ומעמידים בראש סדר העדיפות את הערך של 'כלל ישראל', תוך פיתוח קשרים חינוכיים וחברתיים בין "קבוצות לומדות" של יהודים בישראל ובתפוצות.

לתוכניות המרכז החינוכי לעמיות יהודית