שאלות ותשובות

מנין צמחה היהדות המתקדמת?

היהדות המתקדמת ממשיכה את דרכם של נביאי ישראל ושל חכמי התורה שבעל פה: את דרכם וחזונם של נביאי ישראל, בהליכתה בדרך הצדק והמוסר, החסד והרחמים, האמונה והמשפט, ובדגש על היחסים בין אדם לחברו; ואת דרכם של חכמי המשנה והתלמוד בגישתה הפרשנית והיצירתית למקורות, ובהתאמת המסורת וההלכה לתנאי הזמן והמקום. עקרון השינוי והתאמת ההלכה לחיים גלום ביהדות מראשיתה, כמאמר חז"ל: "/וחי בהם, ולא שימות בהם" (בבלי, יומא פה) - המסורת וההלכה נועדו כדי שנוכל לחיות על פיהן. התנועה ליהדות מתקדמת היא הזרם הליברלי (הרפורמי) ביהדות. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל היא חלק מתנועה עולמית שראשיתה לפני כ200- שנה באירופה, וכיום היא התנועה הדתית הגדולה ביותר בעולם היהודי, המונה מליוני חברים בחמש יבשות וב-36 ארצות.

>חזרה לרשימה