שאלות ותשובות

במה שונה היהדות המתקדמת מן היהדות האורתודוכסית?

היהדות המתקדמת גורסת כי היהדות כדת וכתרבות התפתחה במרוצת הדורות, והשכילה להשתנות עם הזמן לאור שינויים בחברה ובהבנת עולמנו. היהדות המתקדמת רואה חשיבות עליונה במצוות שבין אדם לחברו, במוסר אישי ובצדק חברתי, כדי "לתקן עולם במלכות שדי". בניגוד ליהדות האורתודוכסית, שוללת היהדות המתקדמת אמונות, דעות ומצוות הנוגדות את מצפונו או הכרתו של יהודי בן זמננו. היהדות המתקדמת מתנגדת לכפייה בענייני אמונה. לפי גישתה כל אדם חופשי להכריע באשר לעיצוב חייו הרוחניים, ולכן אין אחידות מחייבת בין המשתייכים לתנועה הרפורמית. יש חברים השומרים שבת כהלכתה, ויש שעיצבו דרכים משלהם לקדש את השבת. האם היהדות המתקדמת היא סטייה מן היהדות ההיסטורית? ההיפך הוא הנכון. מראשיתה הייתה היהדות מתקדמת, תורת חיים, כדברי חז"ל: "וחי בהם" - המסורת וההלכה ניתנו לנו כדי שנוכל לחיות על פיהן. היהדות לבשה ופשטה צורה מדור לדור, והתאימה עצמה לתנאי הזמן והמקום. משנצטמצמה תפישת היהדות להלכה בלבד, התגבשה הדעה כי היהדות אינה אלא קודקס של דינים ומצוות. עם התחזקות תפישת "כזה ראה וקדש" גברה ההתנגדות לכל שינוי והתפתחות. אל התהליך הפיסי והרוחני של הסתגרות היהודים בגיטאות התלווה החשש מהיחשפות לעולם הרחב, ועימו פסקה ההתפתחות שהייתה ייסוד היהדות. היהדות המתקדמת חוזרת אל היהדות ההיסטורית כפי שנתקיימה כמעט אלף וחמש מאות שנים. הרושם כאילו האורתודוכסיה היא אשר שומרת את היהדות "האמיתית" - מוטעה בעיקרו. קודם לאמנציפסיה ולהשכלה לא היתה יהדות אורתודוכסית. היהדות האורתודוכסית הינה אחת התגובות להשכלה ולמודרנה. יתר על כן היהדות האורתודוכסית מבוססת כמעט לחלוטין על היהדות בהתגלמותה ההלכתית-אירופאית (אשכנזית), ובמידה רבה מתעלמת אפילו מן הדינמיקה שהייתה בהלכה עצמה בקרב עדות ישראל בגלויות השונות.

>חזרה לרשימה