שאלות ותשובות

מה מעמדה של התנועה ליהדות מתקדמת על-פי החוק במדינת ישראל?

ההבטחה העקרונית במגילת העצמאות, לקיים חופש דת ומצפון בישראל לכל התושבים, אינה מיושמת בישראל. בכל תחום התובע הכרת הרשויות בפעולתו של רב (נישואין, גיור, גיטין, וכד'/), מוענקת ההכרה לרבנים אורתודוכסיים בלבד. גם כאשר פועלים רבנים לא-אורתודוכסיים לפי ההלכה, אין המימסד הרבני והממשל החילוני מכירים בהם. רשויות השלטון לא הפעילו עד כה קריטריונים שוויוניים ואובייקטיביים בחלוקת סיוע מתקציב המדינה לפעולות דתיות, חינוכיות וחברתיות. כך נמנע סיוע מהתנועה ליהדות מתקדמת, הניתן לגורמים אורתודוכסיים. התנועה מנהלת מאבק ציבורי ומשפטי לשינוי מצב זה. המאבק, וסיוע בית-המשפט העליון, מביאים לתפנית בגישת הרשויות לטובת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.

>חזרה לרשימה