שאלות ותשובות

האם היהדות המתקדמת היא "יהדות של נוחות"?

היהדות המתקדמת מקבלת את כלל המסורת היהודית, על-פיו נדרש אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמים ועול מצוות ומפרשת אותו מתוך זיקה למוסר האישי והחברתי, ולפיתוח מחוייבות אישית . אין ספק שיש יתרון מובהק בשיטה האורתודוכסית בכל הקשור לבהירות: הקווים ברורים וידועים והמערכת קובעת מה אסור ומה מותר. אנו מוותרים על הביטחון הזה. במקומו, אנו משתדלים לחיות את חיינו בתהליך של יצירה מתמדת. אנו עורכים שיחות וויכוחים, ומנסים ללבן סוגיות מזוויות שונות. דיון שכזה אפיין מאז ומתמיד את התרבות היהודית וההבדל המהותי קיים בהכרעה. לכל היותר משמש פסק הלכה של אחד מרבנינו המלצה או הדרכה: האנשים עצמם יקבלו החלטה ויבצעו אותה. אין נוחות בקיום מצוות. נוח לו לאדם להמשיך כהרגלו, ללא שינויים ובלי מחשבה רבה. יהדות של נוחות היא זו של המתעצל לחשוב ולהחליט או המקיים מצוות רק "כמצוות אנשים מלומדה".

>חזרה לרשימה