שאלות ותשובות

מהו מעמד האשה על-פי היהדות המתקדמת?

היהדות המתקדמת מחייבת שיוויון מלא לאשה בכל תחומי החיים, להלכה ולמעשה. נשים שוות לגברים היום בזכויותיהן ובחובותיהן, במשפחה, בקהילה ובמישור הכלל-ציבורי. אצלנו אין מחיצה בין נשים לגברים בבית-הכנסת - לא מחיצה פיסית ולא מחיצה תיפקודית. אנו מקיימים טכס הכנסת הבת לברית אלוהינו, אשה יכולה לעלות לתורה, כבת-מצווה ובכל הזדמנות אחרת, להיות שליחת הציבור ולקרוא בתורה, להיות רבנית מוסמכת וחזנית, ולתפקד בכל תפקידי המנהיגות בקהילה ובתנועה.

>חזרה לרשימה