שאלות ותשובות

מי המוסמך להחליט אילו מצוות יש לקיים?

ההחלטה נעשית בשלושה תחומים: תחום היחיד, הקהילה, וכלל מדינת ישראל. הבחירה האישית -- מתוך לימוד וידע, מתוך אחריות והזדהות עם עם ישראל ומסורתו -- היא עקרונית לתפישת היהדות המתקדמת. כל אדם חייב להתמודד עם שאלת קיום המצוות, ולהחליט מה הן המצוות שהוא בוחר לקיים. תודעת החירות, החופש לבחור ולקבל אחריות על חיינו, היא מאבני היסוד של היהדות. חיים יהודיים מתקדמים הם חיים של בחירה מתמדת, ואין היהודי בן חורין להיבטל ממנה. הקהילה מעצבת את חייה היהודיים בעצמה. הרב ישמש כמורה-דרך, בעל ידע במקורות וכסמכות רוחנית, אולם ההחלטה, אילו מצוות יתקיימו במסגרת חיי הקהילה ופעולותיה, תהיה משותפת לחברי הקהילה. בשאלות עקרוניות לכלל ישראל, לתנועה ליהדות מתקדמת בכללה ולקיומה של היהדות על-פי תפישת היהדות המתקדמת, פוסקת מועצת הרבנים המתקדמים בישראל (מר"ם). יש תחומים, שבהם מחייבת הפסיקה את רבני התנועה, כמו איסור נישואי תערובת, תהליך הגיור וכד'. בחירת המצוות שיש לקיים נעשית מתוך שיח מתמיד בין היחיד לבין עצמו, בין הקהילה לבינה ובתוך מעגלי התנועה.

>חזרה לרשימה