שאלות ותשובות

מהי שמירת שבת על-פי היהדות המתקדמת?

ביהדות המתקדמת מדגישים את אופיה החיובי של השבת: יום של קדושה והתרוממות רוח. כדי לצאת ממעגל החיים היומיומי וליצור אווירה של קדושה, שמחה ועונג, חשובות מצוות ה"עשה" של השבת, כפי שהן מצויות במסורת היהודית: לקדש את השבת - בקידוש ובהבדלה, בתפילה בציבור, בקריאת פרשת השבוע ולימוד המקורות, ובייחוד היום להתענגות רוחנית, שאין לה פנאי בדרך-כלל בימים אחרים; לכבד את השבת - חז"ל אמרו "בכסות נקייה", ופירושה בימינו, שאדם יתלבש חגיגית, ינהג חגיגיות בביתו ובסעודות השבת ("שולחן ערוך ונר דולק"), ויסיר כל עיסוקי חולין ממחשבותיו (פוליטיקה, עסקים, וכד'); לענג את השבת - במאכל ובמשתה. המסורת ציינה את שלוש הסעודות של השבת, להבדיל מיום חול רגיל, עם שתי ארוחות בלבד. מן הראוי להוסיף לעונג השבת גם דברים אחרים, כגון טיולים, ביקורים אצל קרובים וידידים, וכדומה.

>חזרה לרשימה