שאלות ותשובות

מהו תהליך הגיור על-פי היהדות המתקדמת בישראל?

הדרישות לגיור מטעם בית-הדין שליד מועצת הרבנים המתקדמים בישראל (מר"ם) זהות לדרישות המסורת: לימוד, מילה או הטפת דם הברית, טבילה וקבלת עול-מצוות. הלימודים כוללים הכרת היהדות על גווניה השונים, יחוד היהדות לעומת דתות אחרות, שבת ומועד בבית ובבית-הכנסת, הלכות כשרות, דינים ומנהגים בחיי הפרט והמשפחה, תורה שבכתב ותורה שבעל-פה, דברי ימי ישראל, הסידור, המחזור ומנהגי בית-הכנסת, קריאה ודיבור בעברית ולימוד תפילות וברכות. בתהליך הגיור, המועמד (או המועמדת) מתראיין תחילה אצל אחד מרבני מר"/ם. אם שוכנע הרב בכנות רצונו של המועמד, ימליץ על פתיחת התהליך לפני בית-הדין לגיור. בית-הדין, בהרכב שלושה רבנים , מראיין את המועמד. מועמד שהתקבל מופנה לרב או למורה מהתנועה שינחה אותו בלימודיו. המועמד לומד בשפה הנוחה לו, בשיעורים ובדרך התנסות באורח חיים יהודי. הוא משתתף באופן סדיר בתפילות בבית-הכנסת ונוהג בטכסי יהדות בבית. לאחר שהשלים את כל דרישות הלימודים, בוחן אותו בית-הדין. אם עמד בבחינה, מתבצעים ההליכים הפורמליים של הגיור: טכס הכולל מילה או הטפת דם הברית, טבילה, וכן קבלת עול מצוות לפי דרכה של היהדות המתקדמת, כלומר - מתוך בחירה אישית לבסוף מגייר בית-הדין את המועמד ומעניק לו תעודת גיור, חתומה בידי שלושת חברי בית-הדין. תעודת הגיור של בית-דין זה מוכרת על-ידי כל בתי-הכנסת והרבנים של תנועתנו ברחבי עולם, וכן ע"י הרבנים הלא-אורתודוכסיים רובם ככולם. הרבנות האורתודוכסית בישראל איננה מכירה בגיור זה. בנובמבר 1995 פסק בג"צ כי אין לרבנות הראשית סמכות בנושא אישור גיורים שנערכו בישראל לצרכי רישום אזרחי וחוק השבות; כך נפרצה הדרך להכרה אזרחית בגיורים לא-אורתודוכסיים בישראל. פסק דין זה, עורר סערה בממסד האורתודוכסי, ודרישה מצידם לחוקק את "חוק ההמרה" שינציח את בלעדיות הרבנות האורתודוכסית בעריכת גיורים בישראל. משבר זה הביא להקמת "ועדת נאמן", בניסיון למצוא פשרה בנושא הגיור; הוועדה לא הצליחה להגיע לפתרון מוסכם לאור התנגדות הרבנות הראשית לכל הידברות או שיתוף פעולה עם הזרמים הלא-אורתודוכסיים. בינתיים פסק נשיא ביהמ"ש המחוזי בירושלים לטובת רישום הגרים כיהודים ב23- תיקים שהובאו להכרעתו. משרד הפנים סירב לקבל את פסק דינו וכיום תלוי ועומד עניינם של למעלה מ40- גרים רפורמים וקונסרבטיבים בפני בית המשפט העליון.

>חזרה לרשימה