שאלות ותשובות

מה יחסה של היהדות המתקדמת ללוח השנה העברי?

לוח השנה העברי הנו נקודות מפגש בין אדם לאלוהיו, בין יחיד לציבור ובין אדם לטבע. חגי ישראל לבשו ופשטו משמעויות וצורות ביטוי במרוצת השנים. בכך הובטחה חיותם ותרומתם למרות השתנות העתים. נאמנה לדרכה, מבקשת היהדות המתקדמת להעשיר מועדים אלו ברובדי משמעות חדשים, המתחייבים בין השאר משיבת עם ישראל לארצו, מקורות העם היהודי במאה החולפת, ומתפיסות העולם המוסריות והערכיות המעצבות את חיינו. כך, לדוגמא, מוצאים יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, יום ירושלים ואף יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"/ל ביטוי רוחני-דתי בקהילותינו; ראש השנה לאילנות נטען במשמעות אקולוגית-סביבתית.

>חזרה לרשימה