שאלות ותשובות

איך ובמה מחדשת היהדות המתקדמת?

היהדות המתקדמת שואפת לחדש מצוות, הלכות ואורחות חיים במקום שאלה נזקקים לחידוש. תחומים נרחבים בהלכה אינם מקובלים על רוב בני עמנו היום, כגון מעמדה הנחות של האשה, הקרבת הקורבנות, טומאה וטהרה וכדומה. היהדות המתקדמת חידשה נוסחי תפילה, כדי שגם אנשים שאינם מתפללים באופן קבוע יוכלו להרגיש בבית, וזאת מתוך עמדה עקרונית, כי "/אין תפילה ללא כוונה"/. התנועה דוגלת בשיוויון זכויות וחובות של גברים ונשים ומבטאת זאת בטכסי החיים ובאורחות הקהילה. בימי חג ומועד באה לידי ביטוי שאיפתה המתמדת של היהדות המתקדמת לתת ליהדות ביטוי של ערך בחיי היהודי בן זמננו על יסוד המקודש במסורת העבר ותוך חידוש בהווה למען העתיד.

>חזרה לרשימה