שאלות ותשובות

מה גישת היהדות המתקדמת לטכס שמחת הבת ולטכס ברית-המילה?

היהדות המתקדמת סבורה כי יש להחזיר למעמד המילה את משמעותו העמוקה, דהיינו, הכנסת הבן הנולד על-ידי הוריו לבריתו של אברהם אבינו, וצירופו הסמלי לעם היהודי. הטכס חשוב, ויש לערוך אותו ברצינות ובתשומת-הלב הראויות לו, בהדר, בשמחה ובהשתתפות כל הנאספים. כדי לציין גם את כניסת הבת הנולדת לקהל ישראל, נוצרה מערכת טכסית מקבילה לברית-מילה, המכונה "זבד הבת" או "שמחת הבת". בטכס זה מציינת המשפחה יחד עם הקהילה את הולדת הבת ואת קבלתה לכלל ישראל. כך נכנסת גם הבת, המובאת לבית-הכנסת בפעם הראשונה, לברית הכרותה בין עם ישראל לאלוהיו.

>חזרה לרשימה