שאלות ותשובות

מה גישת היהדות המתקדמת לטכסי בר-מצווה ובת-מצווה?

אמנם על-פי התפישה המסורתית פטורות נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, אבל ביהדות המתקדמת גורסים שאין הצדקה לאבחנה זו בימינו. אנו חוגגים את הגיעה של הבת לגיל מצוות באותה דרך שמציין הבן: עלייה לתורה וקריאת מפטיר והפטרה. הטכס הוא שיא, אליו מגיעים לאחר תהליך מתמשך של הכנה ולימוד: משמעות המצוות, קריאת התורה וההפטרה, לוח-השנה היהודי, סידור התפילה ומנהגי בית-הכנסת, ויותר מכל, המחוייבות המוסרית הנדרשת מכל יהודי כלפי כלל ישראל. הכנה זו נמשכת מספר חודשים. המאורע נתפש לא רק כאירוע אישי של הבן או הבת, אלא של המשפחה כולה. המשפחה נדרשת להשתתף בלימוד ובהכנה, ונוטלת חלק בטכס עצמו: האב וגם האם עולים לתורה, הסבא והסבתא, אחים ואחיות ושאר הקרובים משתתפים בטכס באופן פעיל. אנו מעודדים את כל המשפחה לחוות יחד גם את ההכנה וגם את הטכס, ולהתמיד בדרכנו אחריו.

>חזרה לרשימה