שאלות ותשובות

כיצד מייחדת היהדות המתקדמת את טכס הנישואין?

אופיו של טכס הנישואים המתקדם וייחודו

התנועה ליהדות מתקדמת מאמינה כי התא המשפחתי צריך להיות מבוסס על ערכי שוויון, שותפות ואהבת אמת בין בני הזוג. לכן מבטא רגע יצירתו של קשר הנישואים, כלומר טכס החופה והקידושין, את הדרם ויופיים של חיי הנישואים.

על הדומה והשונה בטכס החתונה של היהדות המתקדמת

טכס החתונה על פי עקרונות היהדות המתקדמת, הנו טכס מסורתי, שקיימים בו כל המרכיבים בחתונה הלכתית על כל מנהגיה. החופה, מתחתיה נערך טכס הנישואין, היא סמל לבית ולמשפחה שעתידים בני הזוג להקים. הטכס כולל את ברכות האירוסין, החלפת הטבעות, קריאת הכתובה, שבע הברכות ושבירת הכוס. היהדות המתקדמת מייחסת חשיבות רבה להבנתם של בני הזוג את מהות המרכיבים ההלכתיים והמסורתיים שבטכס.

והשונה?

שני עקרונות מרכזיים מייחדים את טכס החופה המתקדם:

א. שוויון מוחלט בין בני הזוג: שוויון בין המינים הוא ערך יסוד בדרכה של היהדות המתקדמת. בטכס החופה האורתודוכסי החתן מקדש את הכלה בטבעת, מעניק לה כתובה, שהיא למעשה שטר קניין, ורוכש עליה בכך בעלות. לעומת זאת, בטכס החופה המתקדם מקדשים בני הזוג זה את זה. תוקף הקידושים ועוצמתם נובעים מן ההדדיות של האמירות. החלפת הטבעות הופכת לסמל של שוויון, שותפות אמת ואהבה. הכתובה היא הצהרה של בני הזוג על מחוייבותם ההדדית.

ב. שיתוף בני הזוג בעיצוב הטכס ומסריו: טכס הנישואים הוא אחד הרגעים החשובים והמיוחדים בחייו של אדם. בני הזוג מוזמנים ליטול חלק בעיצוב טכס החופה יחד עם הרב/רבה שידריך/תדריך אותם - בבחירת ברכות, בשילוב ברכות בני משפחה וחברים, בהוספת קטעי קריאה ושירה ועוד.

למי מיועד טכס הנישואים המתקדם?
 
לכל זוג יהודי המבקש להינשא ברוח יהודית מתקדמת, ובכלל זה זוגות שאינם מעוניינים או פסולים מלהינשא באמצעות הרבנות הראשית. הטכס מתאים לכל אותם זוגות המבקשים לכלול בטכס נישואיהם מרכיבים ליברליים, שוויוניים ויצירתיים, שיהפכו אותו לרגע משמעותי בחייהם. בשל המונופול האורתודכסי על דיני אישות בישראל, מדינת ישראל איננה מכירה בנישואין הרפורמיים. לצורכי רישום בני הזוג צריכים להינשא בחו"ל בטכס אזרחי.

>חזרה לרשימה