שאלות ותשובות

כיצד מתנהלת התפילה בבתי הכנסת?

נהגי התפילה בקהילות ליהדות המתקדמת דומים לאלה הנהוגים בעדות המזרח. אין שליח ציבור האומר תפילות עבור הקהל, והקהל משתתף באופן פעיל בקריאה ובשירה. יש מנחה, הבוחר את קטעי הקריאה ומנהיג את התפילה בציבור, ויש חזן, המוביל את הציבור בשירה, עם ליווי מוסיקאלי או בלעדיו - לפי מנהג המקום. שניהם עומדים בדרך-כלל כשפניהם אל הקהל ולא אל ארון הקודש. בזאת אנו נאמנים לדעת הרמב"/ם, כי על שליחי הציבור לכוון את לבם לשמיים ואת פניהם לציבור. הכוונה והריכוז הם יסודות מרכזיים בניהול התפילה. לא הכמות היא העיקר. לא הכל חייב להיאמר, אבל מה שנאמר חייב להיאמר בשפה ברורה, בהטעמה נכונה ובדיוק הלשון. לא פחות חשובים הם הסדר וההדר בעבודת הקודש. בנוסף לתפילה הציבורית, אנו מייעדים מספר דקות לתפילה בדומייה, בדרך-כלל לאחר ה"עמידה", בהן יכול המתפלל להתייחד עם אלוהיו, ולהגות ברחשי לבו באין מפריע.

>חזרה לרשימה