שאלות ותשובות

מה היחס למושג אלוהים ביהדות המתקדמת?

לרבים מבני דורנו, חווית האמונה, ובמיוחד בביטויה המסורתיים, אינה ברורה מאליה. כאבותינו ואמותינו אנו חשים פעמים רבות בקיומו של ה"נשגב" וה"בלתי נתפס" ועם זאת, לעתים, הספקות והשאלות הם עיקר נחלתנו ולא התשובות. כיהודים מתקדמים אנו מבכרים את חווית החיפוש על פני אמונה השוללת תהיות. היהדות המתקדמת רואה באמונת עם ישראל באלוהיו ובנאמנות לברית הכרותה ביניהם את היסוד ממנו צמח אורח החיים היהודי במשך הדורות. הביטוי המוחשי של אורח חיים זה הוא המצוות, אך האמונה עצמה שינתה צורה ותוכן בהתאם ליכולתו של כל דור להתמודד עם רעיון האלוהות, על כל הנשגב והנפלא, הנסתר והנעלם שבו. על כן היהדות המתקדמת מחנכת להתמודדות מחודשת עם המושג "אלוהים". היא עושה זאת על יסוד מורשת ההגות היהודית, בהתחשב עם מגבלות האדם המודרני לקבל את אמונות העבר, ובמגמה לחדש את הקשר שלו עם אלוהי ישראל. אף כי אמונה באלוהים היא תחושה אישית ופרטית, יש מקום ביהדות המתקדמת לשיח על הנושא. שאלות הקיום האנושי, תכלית החיים, הצדק בעולם, חיים ומוות, ואחרות, מעסיקות את האדם המודרני. מאורעות הדורות האחרונים, ובמרכזם השואה ותקומת מדינת ישראל (אך גם אירועים בחיי הפרט), מחדדים שאלות ותהיות כאלה.

>חזרה לרשימה