שאלות ותשובות

מה יחסה של היהדות המתקדמת לציונות?

במשך כל דורות הגלות עמדה במרכזם של החיים היהודיים הבקשה: "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" (איכה ה', כא). בקשה זו הוגשמה בהקמתה של מדינת ישראל ובקיומם המשגשג של חיים יהודיים ריבוניים - הערובה העיקרית להמשכיות העם. יחסה המסתייג של היהדות המתקדמת, בראשית ימיה, כלפי המפעל הציוני הומר לפני עשרות שנים לשותפות אמת בתחומי העשייה הציבורית, החינוך, ההתיישבות, עידוד העלייה וקליטתה וחיזוקה של המדינה. בעשייה ציונית זו אנו רואים את אחד הביטויים החשובים לאורח החיים היהודי בדורנו בארץ ובתפוצות. יובל שנים לאחר הקמת המדינה, מתחבטת החברה הישראלית במגוון שאלות חברתיות ותרבותיות. אנו מאמינים כי בכוחה של היהדות המתקדמת להרים תרומה גדולה לבניית חברה, היונקת כח ועוצמה מעברה והמבוססת על ערכי מוסר צדק ומשפט. חברה, המהווה מרכז רוחני לעם היהודי ואות ומופת לאומות העולם, כחזון הנביא: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (מיכה ד, ב).

>חזרה לרשימה