שאלות ותשובות

מה מעמדו של הלא-יהודי על פי היהדות המתקדמת?

"הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו". פסוק זה מבטא את עמדתה העקרונית של היהדות המתקדמת. כל אדם נברא בצלם אלוהים, ולכן יש לכבד כל אדם, לדאוג לרווחתו ולהתייחס אליו בהגינות בלי הבדל דת, גזע או מין. במדינת ישראל מתווסף לכך הציווי לדאוג "לגר הגר בתוכך". מעת הקמתה חי במדינת ישראל ציבור לא יהודי גדול בצדו של הרוב היהודי, ציבור שטרם זכה לשוויון ולשותפות אמת בחיים הציבוריים. הגדרת המדינה כמדינה יהודית - אסור שתהווה צידוק לאפליה, המולידה תחושות ניכור וזרות. השגת השוויון המלא בין האזרחים היא תנאי ראשון במעלה למימוש אופייה של המדינה כמדינה דמוקרטית וכמדינה יהודית. בצד ההכרה במגוון אורחות החיים בחברתנו שואפת היהדות המתקדמת לביצורה של תחושת שותפות ואחווה בחברה הישראלית, המבוססת על סובלנות, כבוד הדדי והידברות. היהדות המתקדמת רואה בדאגה את צמיחתה והתבססותה של "/עבדות מודרנית"/ בישראל בדמות תנאי חייהם והעסקתם של עשרות אלפי עובדים זרים. אדישותה של החברה הישראלית כלפי תופעה זו הנה פגיעה קשה בחוסנה המוסרי ובערכי היסוד היהודיים והכלל אנושיים, הניצבים בבסיסה. דרישת התורה: "לֹא-תַעֲשֹׁק אֶת-רֵעֲךָ, וְלֹא תִגְזֹל; לֹא-תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר, אִתְּךָ--עַד-בֹּקֶר" (ויקרא י"א, י"ג) ראוי שתהדהד ביתר עוצמה באוזנינו.

>חזרה לרשימה