שאלות ותשובות

מה עמדת היהדות המתקדמת לעניין "פסולי חיתון"?

פסולי חיתון ע"פ ההלכה המסורתית הם יהודים אשר אסור להם להינשא ליהודים אחרים, כגון גרושה או גיורת האסורות על כהן, או אלמנה שומרת יבם שלא קיבלה חליצה, או מי שהוגדר כממזר. אם נישאו בכל זאת, הנישואים תופסים בדיעבד, אפילו על-פי ההלכה. אנו בוחנים כל מקרה מבחינת המוסר החברתי ושואלים אם יש סיבה מוסרית למנוע את הנישואים. מעמדו של כהן נובע היום רק מכוח המנהג והחזקה, וייחוסו הוא על-פי שם המשפחה. גם מעמדה של גרושה השתנה, ובימינו אין הגרושה טהורה פחות מכל אשה אחרת או מגבר שהתגרש. היום גם אין אנו מוכנים לזהות גיורת עם הזונה המקראית, כפי שפירשו זאת חז"ל. סיכומו של עניין, אין אנו רואים פסול בנישואי כהן לגרושה או לגיורת, ומכיוון שכך, יש פסול מוסרי במניעת נישואים כאלה. ההלכה, האוסרת על ממזרים להתחתן עם יהודים אלא אם הם ממזרים או גרים, אינה עומדת במבחן המוסר, כי אין להעניש אדם על חטאי הוריו. במאתיים השנים האחרונות מצאו אפילו פוסקים אורתודוכסיים דרכים הלכתיות לטהר את אלו שהוכתמו בכתם הממזרות, ואנו מצטרפים לדעתם.

>חזרה לרשימה