שאלות ותשובות

מה יחסה של היהדות המתקדמת בישראל לנישואי תערובת?

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל שוללת באופן מוחלט נישואי תערובת. לפי תפישתנו, אין לנישואים כאלה כל משמעות יהודית. אם חפץ יהודי להינשא ללא-יהודייה, או רוצה יהודייה להינשא ללא-יהודי בנישואים יהודיים, הרי על בן הזוג הלא-יהודי להתגייר תחילה. רק לאחר תהליך הגיור יוכלו בני הזוג להתחתן בחופה וקידושין.

>חזרה לרשימה