שאלות ותשובות

האם יש לגייס תלמידי ישיבות לצה"ל?

תשובה חיובית לשאלה זו ניתנה כבר במשנה, שקבעה "...במלחמת מצווה הכל יוצאים (למלחמה), אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". לפי הרמב"ם, מלחמת מצווה היא "עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם". לצערנו, אנו מצויים בישראל במצב המוגדר על-פי המסורת כמלחמת מצווה. לפיכך מצווה היא לכל גבר ולכל אשה להתגייס ולהשתתף בהגנת הארץ והעם. איננו מקבלים את דעתם של חרדים הטוענים כי תפקידם של תלמידי ישיבה הוא "לעסוק בתורה, ובזכותם ישמור ה' את העומדים בחזית לנחול נצחונות ולשוב לבתיהם לחיים ולשלום"/. גישה זו נוגדת את האיסור החל על הנאה מדברי תורה, וגם סותרת את מאמר חז"ל "מנין לך כי דמך אדום מדמו?", כלומר, בנפש חברך אל תציל נפשך!

>חזרה לרשימה