שאלות ותשובות

מהי החשיבות ללימוד תורה ויהדות לעצם קיומנו כאנשים מודרנים במדינת ישראל?

עיסוק קבוע בלימוד תורה יביא את הפרט והקהילה להיכרות עם המורשת התרבותית והדתית של עמנו ולהחלטה מודעת על זהותם היהודית. היהדות המתקדמת רואה את לימוד התורה בימינו כשילוב בין הלימוד המסורתי למודרני. עליו להיות ביקורתי-אקדמי, תוך אימוץ גישת הלימוד הביקורתית-היסטורית, ואף לקיים דיאלוג מתמיד וחי עם הטקסט, תוך חיפוש הקשר בין עולם המקורות הקלאסי וחיי הלומדים בעולם המודרני. בדרך לימוד זו הופכת האמונה בפלורליזם ודמוקרטיה למנוף להעמקה תרבותית, העשרה תרבותית והתנסות חינוכית משמעותית תוך היענות לאתגרי תקופתנו. ניתן לחוות את נוכחות האלוהים בכל רגע ובכל מקום, במגוון דרכים ובמיוחד דרך קיום מצוות. מערכת המצוות מאפשרת לנו חיי קדושה ומקשרת בינינו ובין אלוהים: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם" (ויקרא י"ט, ב')

דרך הזולת

כל אדם נברא בצלם, ולכן ניתן לחוות את נוכחות האלוהים בראש ובראשונה דרך בני אדם: בכל שיחה, בכל מגע אנושי, במעגל הבין-אישי, המשפחתי והקהילתי. מצוות של גמילות חסדים, פעולות המיועדות לעזור לחלשים, מאפשרות לנו לקיים את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (ויקרא י"ט י"ח)

דרך התפילה

את תפילה היהודית אפשר להתפלל כיחיד או בהתכנסות קהילתית. בהתחדשות יחסינו עם אלוהים אנו מקיימים את הפסוקים "עבדו את ה' בשמחה" (מזמור ק',ב') ו "שירו לה' שיר חדש" (מזמור צ"ו,א', צ"ח,א', קמ"ט,א' )

דרך לימוד

המקורות העתיקים והמתחדשים שלנו הם דו-שיח בינינו לבין אלוהים. על כל דור (ועל כל אדם) לחדש את דו-השיח דרך לימוד טקסטים ויצירת טקסטים ופירושים חדשים. התורה כהתגלות אלוהית היא התגלות חלקית: הפעולה האנושית, הלימוד, משלימה אותה. דרך הלימוד ניתן לחוות את הפסוק "תורת ה' תמימה משיבת נפש" (מזמור י"ט, ח')

דרך הטבע

בתפילת השחרית נאמר: "המחדש בטובות בכל יום תמיד מעשה בראשית" . דרך נפלאות הטבע אנו מכירים את אלוהים כבורא. ברכות מסורתיות רבות, המודות על נפלאות הטבע, מגבירות את מודעות המתפללים לטבע.

דרך חיי היום-יום במדינת ישראל

"רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם ה' " (זכריה ב',י"ד) מעמדים של קדושה מתאפשרים מעצם ההתחדשות הריבונית היהודית בארץ ישראל. קדושה זו באה לידי ביטוי מתוך אחריות חברתית, חיי קהילה שלמים, תחיית הלשון העברית, והחיים בנופי התנ"ך.

>חזרה לרשימה