תפיסת יסוד ומצע

היהדות המתקדמת היא זרם דתי, תרבותי וקהילתי הפועל לטפח ולחזק את זהותו היהודית של האדם היהודי ואת מקומה של מסורת ישראל בחיי היחיד והציבור באמצעות התחדשותה המתמדת של היהדות והתאמתה למציאות החיים בדורנו. היהדות המתקדמת פועלת במדינת ישראל ובתפוצות מתוך מטרה להבטיח את עתידם של היהדות ושל העם היהודי ואת המשך תרומתם לאנושות כולה.

היהדות המתקדמת, המוכרת גם כיהדות הרפורמית, מעודדת את האדם לעצב אורח חיים יהודי משמעותי ורציני, המבוסס על הכרעה ובחירה אישית מתוך לימוד, ולא על מערכת חיצונית מחייבת של כללים ואיסורים. ברוח חזונם של נביאי ישראל, מדגישה היהדות המתקדמת את ערכי המוסר, הצדק החברתי והערבות החברתית ומעודדת את האדם להעניק בכורה לקולם של המצפון, ושל התבונה האנושית. היהדות המתקדמת מחייבת ומקדמת שוויון מלא בין נשים וגברים בבית הכנסת ומחוצה לו ומטפחת סובלנות דתית וריבוי פנים דתי ותרבותי.

מסורת של התחדשות יהודית

היהדות המתקדמת מאמינה כי סוד כוחה ועוצמתה של היהדות טמון בשילוב בין ירושת הדורות הקודמים לבין התמודדות אמיצה עם השינויים בנסיבות החיים של היחיד ושל הכלל. היהדות המתקדמת מאמינה כי שילוב זה בין מסורת והתחדשות, נדרש ביתר שאת בדורות האחרונים, וכי רק באמצעות שילוב זה יובטחו עתידם של העם היהודי ושל היהדות.

מסורת של אמונה

היהדות המתקדמת רואה באמונה באלוהים ובייחודו את היסוד של החוויה הדתית היהודית. האמונה התמימה ובצדה התהייה אחר מהות האלוהות ודרכיה ליוותה את האדם היהודי אלפי שנים, וכל דור ודור העשיר את הניסיון היהודי להבנת ה"עומד מעבר לנו". לרבים מבני דורנו, חווית האמונה, ובמיוחד בביטויה המסורתיים, אינה ברורה מאליה. כאבותינו ואמותינו אנו חשים פעמים רבות בקיומו של ה"נשגב" וה"בלתי נתפס" ועם זאת, לעתים, הספקות והשאלות הם עיקר נחלתנו ולא התשובות. כיהודים מתקדמים אנו מבכרים את חווית התהייה וההתמודדות על פני אמונה השוללת ספקות ותהיות ואחרי חיים נטולי חיפוש רוחני ואמוני.

מסורת של בחירה אישית

היהדות המתקדמת מאמינה כי אורח החיים היהודי הוא פרי אמונתו, הכרעתו ובחירתו של האדם. אנו שואפים כי בחירה זו תעשה מתוך תהליך מתמיד של לימוד, חשיבה והתמודדות רוחנית ואמונית ומתוך תחושת מחויבות למסורת ישראל ולעתידה של היהדות. להלכה יש בהקשר זה מקום חשוב אך לא בלעדי. ההלכה היא מקור מנחה, מורה דרך ומעורר השראה, אך לא עוד מקור חיצוני מחייב של כללים ואיסורים.

מסורת של שוויון

היהדות המתקדמת מאמינה כי אחת מן המשימות המרכזיות של דורנו הוא קידומו של השוויון המגדרי בעולמה של היהדות ושילובן המלא של נשים בחיי הקודש והקהילה, כמו גם בזירות אחרות של חיי הפרט, המשפחה והציבור. בקהילות היהדות המתקדמת נוהג שוויון מלא בין נשים וגברים, ובני שני המינים נושאים בכל התפקידים המסורתיים של הנהגת הקהילה.

מסורת של אהבת ציון

היהדות המתקדמת רואה במדינת ישראל את ביתו הלאומי של העם היהודי ואת לבה הפועם של יהדות העולם. היהדות המתקדמת מחויבת לרעיון ולמעשה הציוניים, לחזונה של מגילת העצמאות, למשימת קיבוץ הגלויות ולקשר מתמיד, פורה, מכבד ומעצים בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.

מסורת של ריבוי פנים

היהדות המתקדמת רואה בריבוי הגוונים, הפנים והזרמים ביהדות מציאות חיים מבורכת המבטיחה את חיוניותו של העם היהודי. היהדות המתקדמת מחויבת לקידום שיח פורה ומכבד בין כל הזרמים והקהילות של העם היהודי ועל חתירה מתמדת למציאת המשותף והמאחד.

מסורת של סובלנות

היהדות המתקדמת שואפת להעצים את הקולות המסורתיים המדגישים את קדושת חייו של כל אדם, ללא הבדל דת, גזע, לאום, מגדר ונטייה מינית, את בריאתו בצלם האלוהים ואת זכותו לחירות ולכבוד. היהדות המתקדמת חותרת לדיאלוג, אחווה והבנה בין דתות ובין לאומים במדינת ישראל ובעולם כולו ומוקיעה כל גילוי של קנאות דתית, גזענות ולאומנות; ובמיוחד אלו הנעשות בשמה של מסורת ישראל.

מסורת של תיקון עולם

ברוח חזונם של נביאי ישראל, מדגישה היהדות המתקדמת את המצוות שבין אדם לחברו, את ערכי המוסר ואת החתירה לתיקון עולם ולצדק חברתי וסביבתי. היהדות המתקדמת חותרת לכינונה של חברת מופת דמוקרטית במדינת ישראל, המקדמת אחריות חברתית ושוויון הזדמנויות, הנוהגת בשוויון בין כל אזרחיה ותושביה ומגנה על זכויות האדם, ובכללן הזכות לחופש דת, חופש מדת וחופש מצפון.

מסורת של חיי קהילה

היהדות המתקדמת רואה בקהילתיות מרכיב חשוב באורח החיים היהודי ומציבה את טיפוח הקהילתיות בישראל כאחת ממשימותיה המרכזיות.. היהדות המתקדמת מעודדת את צמיחתן של מסגרות קהילתיות שונות ומגוונות, בתוך התנועה ומחוצה לה, המבוססות על מחויבות ושותפות של החברים, ניהול עצמי ודמוקרטי, תרומה ליחיד ולחברה ומתן ביטוי לחוויה ערכית ורוחנית.

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים,
וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק ... הָיָה אוֹמֵר: "עַל
שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד: עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים".

משנה, מסכת אבות א א-ב

לחצו כאן לקריאתו של מצע התנועה ליהדות מתקדמת בישראל