כתבות

אסופה לשבת שירה: מדרשים, קטעי קריאה ושירה עברית

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב"
(דברים כ"ח)

איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר: זה שירה.
(בבלי' מסכת ערכין יא ע"א)

אנו שמחים להציג לכם אסופה לשבת שירה ובה המדרשים, קטעי קריאה ושירון, בהם תוכלו להשתמש בקהילה כמו גם בשולחן השבת. אחד המנהגים המוזכרים באסופה הוא המנהג לפזר אוכל לציפורים במהלך השבת כהכרת תודה על שירתם היום יומית המלווה אותנו. מי ייתן ושבת שירה תחזק בנו את הרגישות והחמלה כלפי הברואים בצלם וכל יתר הברואים. אתם מוזמנים ומזומנות ליהנות גם מדרש עם שיר של הרבה מירה חובב המוקדש גם הוא השבוע לשבת שירה בליווי השיר "בוא שיר עברי" - הדרשה המלאה כאן