כתבות

הרב הרפורמי ד"ר אבא הלל סילבר

לכבוד כ"ט בנובמבר, יום החלטת עצרת האומות המאוחדות, על אימוץ תוכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל אנו מבקשים לשפוך אור על תפקידו המכריע של הרב ד"ר אבא הלל סילבר בהובלת המהלך המדיני והבינ"ל להקמת מדינת ישראל. הרב סילבר היה אחד מראשי היהדות הרפורמית ונציגה הבכיר של התנועה הציונית בצפון אמריקה. קשריו עם גורמי ממשל בארה"ב וברחבי העולם, מנהיגותו וכושרו הרטורי הרימו תרומה של ממש בקידום היעדים המדיניים של התנועה הציונית בשנים שלאחר השואה. הרב סילבר ייצג את התנועה הציונית בדיון הראשון של עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט והקמת ועדת אונסקו"פ בחודש מאי 1947. הרב סילבר נפטר ב-28 נובמבר 1963 – שש עשרה שנים לאחר אותו יום גורלי בעצרת האומות המאוחדות.

דבריו של הרב סילבר לפני עצרת האומות המאוחדות, ששזרו לכל אורכם את השקפתו הציונית עם תפיסת עולמו הפרוגרסיבית ואמונתו הדתית העמוקה, ראוי ויהדהדו גם היום, בהקשרה של מציאות החיים הישראלית:

"...ראוי כמובן שיהא ברור- ואני מצטער שהודעות שנמסרו בימים האחרונים מפי נציגים מסוימים עשויות לבלבל מה שראוי שיהיה ברור- שבדברנו על מדינה יהודית אין אנו מתכוונים למדינה גזענית או למדינה תיאוקרטית. אלא למדינה שתהא מיוסדת בשיוויון מלא ובזכויות מלאות לכל יושביה בלי להפלות בין דת לדת או בין גזע לגזע, ובלי השתררות או השתעבדות..."

אנו מזמינים אתכם לקרוא את מאמרה של ליאורה אזרחי ורד על שליחותו הציונית והרפורמית של הרב אבא הלל סילבר, להעלות את זכרו ולהקדיש מחשבה להקשריה האקטואליים של משנתו- כאן