כתבות

חוזרים ללימודים עם התנועה הרפורמיתבשנים האחרונות חוגגות רבות מקהילותינו את השבת האחרונה של החופש כשבת "שלום כיתה א'". בשבת זו מופנה תשומת הלב אל הילדים החוזרים לבית הספר ושבים לספסל הלימודים. לקראת השבת ופתחיתה של שנת הלימודים תש"פ, אנו מצרפים לשימושכם דברי תפילה וברכה לילדים, הלומדים מאיתנו ומלמדים אותנו ללא הרף ולמחנכים ולמורים; מעמדים לציונה של שנת הלימודים החדשה בבית הספר ובבית הכנסת ואסופת תפילות לתחילתו של סדר הלימוד ולסיומו. אנו מקווים כי תפילות וברכות אלו תהיינה כדבש וחלב תחת לשונם של התלמידים, ההורים והמחנכים וכי יהיה בהן כדי להעניק לראשיתה של שנת הלימודים מעמד של קדושה.

לחצו כאן להורדת האסופה

או לחצו על אחד הלוחות למטה
לאסופות נוספות

 
 

"חונן הדעת"
מתוך תפילת העמידה

"ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים"
מתוך ברכת "אהבה רבה"

אסופת תפילות, ברכות ומקראות לתחילתו של סדר לימוד, של סדר יום לימודים, לסדר שיעור ולסיומו.

אסופת ברכות למחנכים ומחנכות; למורים ולמורות; לגננים ולגננות ותפילה לעוסקים במעשה החינוך.

"יברכך יי וישמרך"
מתוך ברכת הכהנים

"מנפת צוף וכל טעם"
מתוך הפיוט "ידיד נפש"

אסופת ברכות לילדים השבים לחצרות הגנים; לילדים העולים לכיתה א' ולתלמידים השבים אל ספסלי בית הספר.

אסופת מעמדים לציון פתיחת שנת הלימודים בבית הכנסת ובבית הספר והצעה לסדר התפילה בשבת החותמת של החופש הגדול, שבת "שלום כיתה א'".