כתבות

התעוררות

בן אדם - מה לך נרדם?
חוברת השראה והעשרה ליום הכיפורים - להוריד להדפיס ולקרוא במהלך החג

יום כיפור הוא יום של התבוננות. יום החותם ארבעים ימים של עבודה פנימית, המאפשרת לנו להעביר את ימינו לפני עינינו, ממש כבקרת רועה את עדרו, ולהביט עמוק פנימה ובהתאם לכוון את חיינו.
תהליך זה קרוי אצלינו תשובה. התשובה הינה גם שיבה אל הלב והיכולת לחזור אל נקודת הבריאה, אל המקום ממנו ניתן לעצב את חיינו בדרך המטיבה עמנו ועם אחרים. על מנת לשנות עלינו לבחור בתודה ערה, מתעוררת, לפקוח עין ישירה, אמתית עלינו להתעורר? איך מתעוררים? לְמָה וחומלת על מעשינו.
אנו מתרגשים להביא לפניכם לקט מאמרי דעה, פיוטים ומקורות העוסקים בנושא זה: