כתבות

היא מדינת ישראל!

קוראים את מגילת העצמאות בטעמי המקרא

קריאה זו נועדה להציג את מגילת העצמאות כאחד מן המסמכים המכוננים של העם היהודי, המבטא במילותיו של המשקל ההיסטורי הסגולי של הקמת המדינה בתום אלפים שנות גלות. בנוסף נועד המעשה להטמיע את קריאתה של המגילה, כמרכיב מרכזי של החג וכדרך להעשיר את מנהגיו ואופן ציונו, וכן לבצר את מעמדה של המגילה וערכיה בקרב הציבור הישראל ובני העם היהודי ברחבי העולם.

לכל הטעמים באתר עצמאות עם משמעות >>