כתבות

שבת ישראלית ללא כפיה

מוקדם יותר הבוקר פרסמה נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור את החלטתה האחרונה בתפקיד בטקס הפרישה שלה: לדחות את העתירה לדיון נוסף בסגירת המרכולים בשבת – ובכך מאפשרת את המשך פתיחת המרכולים. זאת לא מתוך גישה כי "חיים משותפים אינם "הכל או לא כלום", אלא מבוססים על סובלנות לדעה שונה, כבוד הדדי וויתורים הדדיים".
 
ברוח גישה זו, בשנת 2012 פרסמה התנועה הרפורמית בישראל מתווה להסדרת אופייה של השבת במרחב הציבורי בישראל ולפתרון המחלוקת הציבורית סביב שאלת המסחר בשבת. ההצעה באה לאזן בין הצורך להגן על זכויות העובדים בישראל ולהבטיח סביבה תומכת מנוחה באזורי המגורים לבין הרצון לאפשר לכל משפחה ישראלית לציין את יום המנוחה השבועי בדרך התואמת את אורח חייה.
 
העקרונות המרכזיים של המתווה:
 
•         צמצום הפעילות המסחרית בשבת ולא ביטולה – הפעילות המסחרית תותר במרכזים מחוץ לאזורי מגורים ותוגבל לשעות אחר הצהרים של יום השבת, ללא תלות בשעה של יציאת השבת מבחינה הלכתית. בנוסף תותר פתיחה של מספר מצומצם של חנויות מזון ונוחות בתוך מרכזי הערים לאורך השבת.
•         שדרוג ההגנה הקבועה בחוק לעובדים בימי המנוחה בכל הענפים, כך שלא ניתן יהיה להעסיק עובדים ברציפות מדי שבת או יותר ממשמרת אחת במהלך השבת.
•         הטלת אגרה על בתי העסק העובדים בשבת והקמת קרן לתמיכה בעסקים קטנים ופיתוח מרכזי הערים.
•         הנהגת תחבורה ציבורית בהיקף מצומצם בשבת, תוך התחשבות באופי היישובים והשכונות.
•         פתיחת מוסדות התרבות, הבילוי והפנאי בשבת, תוך התחשבות בזכות של תושבים המתגוררים בסמיכות לסביבה תומכת מנוחה.

מוזמנים לקרוא את המתווה במלואו >>
 
עם פרסום פסק הדין של נשיאת בית המשפט העליון היוצאת, השופטת נאור, אמר הרב גלעד קריב, מנכ,"ל התנועה הרפורמית:
"בפסק דינה האחרון בטאה הנשיאה נאור את רצונו של רוב העם, המעוניין באיזון ראוי בין האופי המיוחד של השבת לבין העיקרון של "חיה ותן לחיות.
הנשיאה נאור הגנה על זכויותיו של הרוב הישראלי מפני הניסיון של מיעוט לכפות את אורחות חייו והשקפותיו. חוק העזר של עיריית תל אביב משקף פשרה מאוזנת ומידתית, ועכשיו משניתן פסק הדין, יש לוודא שהממשלה לא תחבל בו בלחץ המפלגות החרדיות. מתקפת המלים הצפויה הגסה של הפוליטיקאים החרדים נגד פסק הדין לא תסתיר את העובדה שדווקא חוסר נכונותם להתפשר ולמצוא הסדרים מאוזנים היא זו שמביאה לפגיעה חמורה יותר באופייה של השבת כיום מנוחה."