כתבות

שומר שאבס

עוד הישג חשוב למרכז הרפורמי לדת ומדינה – תיקון לחוק שעות העבודה והמנוחה.

תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, אשר יזמנו ואושר על ידי הכנסת לאחרונה, מבטל את ההבדל שהיה קיים בחוק בין עובדים השומרים שבת וכשרות כהלכתם לבין עובדים מסורתיים וחילונים המסרבים לעבוד בשבת אם בשל השקפתם הדתית ואם בשל העובדה שהם רואים בשבת את יום המנוחה הלאומי ומעוניינים בשבת לבלות עם משפחותיהם.

הצעת החוק ביקשה להעניק לכל עובד יהודי את הזכות לסרב לעבוד בשבת בלי חשש שלא יתקבל בשל כך לעבודה או שיפוטר, זאת אף לאור פסיקה של בית המשפט העליון אשר קבעה כי השבת היא ערך לאומי לכל יהודי בין אם הוא שומר מצוות ובין אם לאו.

מאיפה זה בא?

בשנת 2012 ניתן פסק דין בתביעה שהגשנו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בשם שמרית צוברי, עובדת במכון כושר הולמס פלייס. שמרית עבדה במשמרות במכון הכושר שכללו עבודה בשבת. במהלך תקופת עבודתה, נפטר אביה של שמרית. שמרית התחזקה באמונתה והיא ביקשה שלא לעבוד בשבת. המעביד הסכים לכך, אולם בתום שנת האבל נדרשה שמרית לשוב לעבודה. שמרית נדהמה מן הבקשה, שכן תפיסתה לגבי עבודה בשבת לא השתנתה. שמרית הודיעה לרשת הולמס פלייס שאין בכוונתה לעבוד בשבת וזו בתגובה, הודיעה לה שאם לא תסכים לעבוד בשבת היא תפוטר. שמרית סירבה ופוטרה מעבודתה. המרכז הרפורמי לדת ומדינה הגיש תביעה נגד רשת הולמס פלייס בטענה שהפיטורים פוגעים בחופש הדת של שמרית ומהווים הפליה בשל השקפה דתית. ואולם השופטת, אורנית אגסי בבית הדין לעבודה בתל אביב פסקה כי אין המדובר בהפליה לאור הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, המעניקות הגנה רק לעובד שהוא שומר שבת וכשרות.

לשם כך עמלנו, בשנים האחרונות להביא לתיקון החוק באופן שכל עובד יהודי, גם אם אינו שומר שבת וכשרות כהלכתם, יוכל לסרב לעבוד בשבת ולהיות מוגן מפני פיטורים.

החוק לאחר התיקון אכן מעניק הגנה לכל עובד יהודי המסרב לעבוד בשבת, פרט למקרים מיוחדים בהם סירובו של העובד לעבודה בשבת תביא לפגיעה כלכלית מהותית או לפגיעה במתן שירות חיוני. ועדת שרים היא זו המוסמכת לקבוע על פי החוק האם יש לקבוע כי מפעל או תפקיד של עובד מסויים ראוי שיוחרג מן החוק.