כתבות

מתחברים ללוח השנה היהודי ישראלי

כיצד פותחים שנה, והאם סליחה אפשרית? אלו הן רק שתיים מהשאלות בהן עוסק ספרה החדש של הרבה פרופ' דליה מרקס.

בזמן – מבאר את לוח השנה הישראלי היהודי חודש אחר חודש – ומביא לכל אחד כוונה, דרשנות, שירה ותפילה.

רכשו אותו עכשיו במחיר מיוחד ישירות מהתנועה!
רוצים להתחבר גם על בסיסי שבועי – קנו בהנחה גם את "דרישת שלום" ספר הדרשות החדש מעת רבני ורבות התנועה