כתבות

מודה אני

הצעה לווידוי והודיה ליום הכיפורים

הווידוי הוא אחת התפילות המרכזיות של יום הכיפורים, וגם זו שמאוד קשה באמת להתחבר אליה ולהגיד באופן כנה. לרובנו קשה להודות בטעות, והעובדה שאנו נדרשים לעשות זאת בתוך רצף של מילים שלא אל כולן אנחנו מתחברים ולא את כולן אנחנו מבינים מקשה עוד יותר – ועלול ליצור תחושת "אני לא בסדר", חיצונית וחסרת משמעות. 


​הקובץ מודה אני כולל שני חלקים העוזרים לנו להתחבר לוידוי:

וידוי משלים
או וידוי חיובי על הדברים הטובים שעשינו השנה, כך שמתוך הכרת הטוב והודיה עליו, נוכל גם להודות בטעויות ובחוסרים שלנו:

 אהבנו, ברכנו, גדלנו, דימינו יופי....


ביאור הוידוי המסורתי 
המאפשר לנו באמת לבחון את מעשינו השנה ולמצוא דברים שאנו באמת מצטערים עליהם והיינו רוצים לבקש סליחה עליהם, ולהרגיש מחילה וכרפה ביחס אליהם:

 
אשמנו - פעלנו בניגוד לצו המצפון שלנו, העדפנו את טובתנו האישית על עקרונות של הטוב והראוי, הרגשנו אשמים ולא עשינו דבר.

בגדנו - הפרנו התחייבויות לעצמנו או לאחרים, לא עמדנו בהסכמים בכתב ובעל פה, לא עמדנו בהבטחות שהבטחנו.

גזלנו - לקחנו לעצמנו יותר מכפי צורכנו, לא חלקנו עם אחרים את שהיה לנו לחלוק, היינו קמצנים בממוננו ופזרנים בממונם של אחרים.

דיברנו דופי....

לוידויים השלמים הורידו את הקובץ!
מוזמנים להדפיס ולהביא לבית הכנסת