כתבות

עט רצון - גיליון מספר 7

אסופת הגות ושירה מבית היוצר של הקולג' - מכון ללימודי היהדות
לכבוד שבעת הרבנים והרבות שהוסמכו זה עתה לרבנות
להורדת גיליון 7 של עט רצון לחצו כאן >>

שבעת השערים בגיליון שלפנינו מכילים את שבעת פסוקי ההסמכה של מורי, שלמה, דויד, דבי, אולה, בני ודליה. השערים הללו פותחים פתח לעולמם הרוחני של המוסמכים, עולמות המחפשים את האלוהים שבתוככי האדם, האדם המבקש להיות קשוב, נוכח, נטוע עמוק בחברה הישראלית והתורה, המאפשרת את החיבור שבין העולמות, כדי שהנפש תשוב אל מנוחתה.


מאחורי השערים מסתתרות יצירות שביקשו להתמודד עם הדבר הרחוק ביותר, לכאורה, מעולמן של המילים, והוא עולם המספרים. יש שהמספרים היו עבורם כסולם מוזיקלי המכיל בתוכו קדושה ויש שהמטרונום הפנימי ביקש לבדוק את המנעד הרחב שבין היום השביעי לשמיני. יש שראו את הקולות ויש שהשמיעו דברם, כמלאכים שפגשו באברהם כחום היום. יש שמצאו במספרים את עקבות הזמן ומשמעותו, הפקיעו אותו מהליניאריות שלו, לתוך מחזוריות חיים חייה ומְפַכָּה. יש שקראו בין המספרים ובתוכם, חיפשו בהם את האלוהים ויש שראו בהם את האפשרות לקדש את החול ואת המשפחה.

יש שראו את הזמן כעץ חיים צומח, כתורת חיים, המשוקעת בקהילות החיים שאליהן יוצאים המוסמכים החדשים. המספר שבע, כמספרם של המוסמכים והמוסמכות, ייצג את שלמות המסע. המסע הושלם וכעת יוצאים המוסמכים והמוסמכות למסע חדש, המשכו של זה שהושלם, שונה ממנו ודומה לו מאד.

את היציאה למסע נפתח בתפילתו של הרב לוי ויימן-קלמן:
"תלמדו והמשיכו ללמוד, תובילו תפילות והמשיכו להתפלל. שתימכו באחרים ובאותה העת שימרו על עצמכם ועל יקירכם."