כתבות

כשופר הרם קולך


מצוות השופר מקושרת לרוב להתעוררות הלב ולחשבון הנפש שאנו עורכים בימים הנוראים, קול התרועה מעורר אותנו להרהר במעשינו ולשוב אל הלב ואל האלוהות. לקראת החג נפרסם כאן באתר סרטון של תקיעות שופר כמו גם מגוון של תפילות מקוונות בקהלות התנועה. מוזמנים להכין את עצמכם ולשמוע קול שופר