טקסי מעגל החיים

"מֵאֵת אֲדֹנָי הָיְתָה זֹּאת, הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ" (תהילים קיח כג, תפילת ההלל)

טקס הפדיון

מקורו של טקס פדיון הבן במצות התורה לפדות את הבן הבכור מידי הכהן. למצווה זו, על פי התורה, שתי פנים: האחת - ביטוי נוסף לרעיון הביכורים. הפרי הראשון שייך לאל, ויש לפדותו ממנו. השנייה – זכר ליציאת מצרים ולמכת הבכורות שפסחה על בתי ישראל.

במקורו ההלכתי נערך טקס הפדיון לבנים בכורים לאמם, שנולדו בלידה רגילה (להבדיל לדוג' מלידה קיסרית), ושעברו לפחות שלושים ימים מלידתם. טקס הפדיון לא נערך לילדים למשפחת כוהנים או לווים או שאמם היא בת כהן או לוי. במסגרת הטקס נפדה התינוק תמורת מטבעות כסף שהוענקו לכהן. הטקס כלל ברכה על מצוות הפדיון, ברכה על כוס של יין וברכה לבריאותו של התינוק.

מערש צמיחתה, אחזה היהדות הרפורמית בגישה המצמצמת ואף מבטלת את מעמדם הייחודי של הכוהנים והלווים בחיי בית הכנסת והקהילה. עובדה זו בצירוף המחויבות של היהדות המתקדמת לשוויון מגדרי הביאה להפחתה בחשיבותו של טקס הפדיון ואף לוויתור עליו במקרים רבים.

יחד עם זאת, הרעיון לפיו הקב"ה שותף להורים במעשה בריאתו של התינוק וכי, למעשה, הם מקבלים לידם פיקדון, עודנו רב משמעות ורלוונטיות. בנוסף, העובדה כי טקס הפדיון מצוין בלידתו של הבן הראשון בלבד, משקפת את העובדה הנכונה כי לידתו של תינוק ראשון נושאת עמה נופך מיוחד.

קהילות היהדות המתקדמת תשמחנה לסייע לכם בעריכת טקס פדיון ברוח ערכי היהדות המתקדמת באופן המתאים למציאות חיינו. בטקסי הפדיון בקהילותינו, הרב/ה או נציגי הקהילה באים בנעליו של הכהן. מטבעות הכסף המסורתיות מוחלפות בתרומה לצדקה. את טקס הפדיון, הנערך לבנים ולבנות בכורים כאחד, ניתן לקיים בבית הכנסת, במסגרת התפילה הקהילתית או במסגרתו של אירוע משפחתי. בימינו, כאשר משפחות רבות בוחרות להפריד בין ברית המילה לבין האירוע המשפחתי רחב ההיקף או לקיים, במקרה של לידת בת, חגיגה של שמחת הבת, ניתן לשלב את טקס הפדיון באירוע, ולהעשיר בכך את תכניו.

אנו מזמינים אתכם לפנות אל קהילתנו הקרובה לביתכם ונשמח לסייע לכם בעיצובו ובעריכתו של טקס, אשר יעניק ביטוי להתרגשותכם ולשמחתכם. לאיתור הקהילה – לחצו כאן.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למרכז לשירותי דת וטקסי מעגל החיים של התנועה הרפורמית.

טלפון: 02-6203642 שלוחה 0

דוא"ל: tekes@reform.org.il