מנהגי תפילה

מועצת הרבנים המתקדמים מפיקה מדי שנה אוגדן של מנהגי התפילה הנוהגים בקהילות היהדות המתקדמת. האוגדן, המסודר בהתאם ללוח השנה העברי, שבתות השנה והחגים, פורש את מגוון המנהגים הנוהגים בקהילותינו ומעניק ביטוי לדרכה של היהדות הרפורמית – מסורת המחדשת את פניה; התחדשות היונקת את כוחותיה מן המסורת. רוצים לשתף אותנו במנהג נוסף הנוהג בקהילתכם או במשפחתכם או להתייעץ עמנו בעניין כל שהוא הנוגע למנהגי תפילה, שבת וחג – כתבו לנו

לוחות מנהגי תפילה תשפ״א