מן התקשורת

yent ועוד- על קברו של פרס: בתו צביה ולדן אמרה "קדיש" בנוסח ליברלי

על קברו של פרס: בתו צביה ולדן אמרה "קדיש" בנוסח ליברלי

הקדיש של בתו של פרס זכה לסיקור תקשורתי נרחב:

על הקדיש בלוויתו של הנשיא פרס ב yent -  חדשות - כולל סיקור ווידאו:
בשיאו של טקס ההלוויה עלו שלושת ילדיו של שמעון פרס - בתו הבכורה ושני בניו - לאמירת תפילת ה"קדיש". בסופה, הוסיפה ולדן על הפסוק "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל", את המילים: "ועל כל בני האדם". בעבר סיפרה: "הקדיש מסמל את היותי חלק מהעם היהודי". בנו ספד לו: "לא שכחת להיות יהודי. מבטיח שלא אשכח גם אני"

על הקדיש ב NRG
תקדים: ילדיו של פרס קראו עליו קדיש בנוסח רפורמי
בסיום התפילה שקראו בהלוויית אביהם הוסיפו הילדים את המילים "יעשה שלום על כל בני האדם ועל כל יושבי תבל". האחרונה לעורר עניין סביב התפילה הייתה רחלי פרנקל שקראה קדיש על בנה נפתלי


על הקדיש בחרדים 10
קדיש חדש?
פורישטין מ'צוהר' אהב את התוספת של ולדןשמעו את מנכ"ל התנועה גלעד קריב מתראיין בתכנית "מעבירים לראשון" ברשת ב' על הקדיש הרפורמי והקדיש הנאמר על ידי נשים