מן התקשורת

סרוגים: מהי הדרך הנכונה ביותר להלחם ברפורמים? /שו"ת