ידיעון התנועה

אגרת שבת: סיכומו של שבוע היסטורי ומרגש

השבת אנו קוראים את פרשת משפטים, פרשה שרובה עוסקת בכינון חוק ומשפט, פרשה שמייצרת סדר חברתי במטרה לארגן את חיי העם באופן שישקף את האמונות הדתיות, התרבותיות והמוסריות שלו. ואכן, ניתן למצוא בפרשה הרבה מצוות מעוררות השראה בהן: שחרור העבד העברי, איסור על הלחצת הגר, איסור הלוואה בריבית לעני ועוד. חוקים אלו משקפים את הראייה החומלת והיפה שאנו מוצאים לעיתים קרובות במקרא כלפי החלש, העני, הגר, היתום והאלמנה.

בין שלל החוקים נמצא בפרשה גם החוק הבא: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון ה'" (שמות כג' יז' ). פסוק זה מתאר את מצוות העלייה לרגל לבית המקדש בשלושת הרגלים, מצווה הנקראת גם, מצוות הראיה. קריאת הפסוק מבהירה לנו שרק הגברים מצווים לעלות לרגל - לראות ולהראות. בלשון אחרת, זוהי מצווה שהנשים אינן חייבות בה ואינה חלה עליהן - זוהי מצוה מדירה. אמנם אנו יודעים כי נשים כן הגיעו לבית המקדש (מעניין לציין שבעזרה שבה נכחו הנשים, נכחו גם גברים והיא הייתה למעשה עזרה מעורבת), אולם היא הייתה מרוחקת מקודש הקודשים ונשים לא הורשו להיכנס לשאר העזרות בהן התרחשו מרבית הטקסים.

השבוע החולף היה שבוע היסטורי, שבוע שבו לאחר מאבק עיקש של עשרים ושבע שנה, נשים יהודיות הצליחו לשנות את המציאות וזכו סוף סוף להכרה כי אף הן ראויות ושוות, ממש כמו הגברים היהודים, להתפלל, לקרוא בתורה ולקחת חלק שווה ושלם בתפילה היהודית בכותל. והנה, אפילו במקום שבו המקרא אינו מאפשר לאשה להיות שווה, מאפשרת התנועה הרפורמית לקיים שיח אמיץ שמכבד ואוהב את המצוות המקראיות אולם נותן להם פרשנות מודרנית, ליברלית ופמיניסטית.

בימים אלו עדיין מוקרן בבתי הקולנוע בישראל הסרט הפמיניסטי החשוב הסופרג’יסטיות שמספר על מאבקן של הנשים באנגליה על זכות הבחירה. מאבקן של הסופרג'יסטיות היה מאבק מילטינטי, עיקש ושנוי במחלוקת. המשפט שלאורו צעדו הסופרג'יסטיות והפך להיות סמל עבור תנועת הפמיניזם היה: "אנחנו לא רוצות להיות פורעות חוק אנחנו רוצות ליצר חוקים...".

כך גם עשו נשות הכותל אשר בעקשנות, ללא ליאות, תחת איומים, לחץ וגינויים רבים זכו במאבקן לשוויון פולחני לנשים. אם עוד לא צפיתם/ן בסרטון שהפיקה התנועה לרגל ההחלטה ההסטורית של ממשלת ישראל על הקמת רחבה שוויונית בכותל אתם/ן מוזמנים לצפות בו כאן, כמו גם בסיקור התקשורתי הנרחב בערוצי התקשורת השונים.

החלטת הממשלה זכתה גם ללא מעט תגובות קשות מפי חברי כנסת ורבנים, אולם אנו בתנועה הרפורמית מזכירים לעצמנו ולאחרים כי ירושלים היא 'עיר שחוברה לה יחדיו' ואנו שמחים בפשרה שהושגה ומזמינים את כל אחינו ואחיותנו לזכות בקיום הפסוק "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

בנימה זו אנו שמחים להזמין אתכם לרשום ביומנים את תאריכי וועידת התנועה ה - 22 שתתקיים במרכז הכנסים בשפיים ב - 27/28 במאי תחת הכותרת "בין מזרח למערב - רב תרבותיות במדינה יהודית ודמוקרטית".

פרטים ראשונים על הועידה תוכלו למצוא באתר התנועה. פתיחת הרישום לוועידה ב- 27.3.2016.

שבת שלום,
צוות התנועה