כתבות

בין תורה ואדם: חוגגים שבועות עם התנועה הרפורמית

חמישים ימים לאחר ליל הסדר, בו יצאנו ממצרים ומעבדות והפכנו לעם בין חורין, חל חג מיוחד ששמות רבים לו. כל שם מעיד על פן אחר אשר כולם קשורים בזה בזה -  חג הקציר מעיד על מקורו החקלאי והקשר לאדמה ולוח השנה, חג השבועות ממקם את החג ברצף החגים כסיומה של ספירת העומר. חג הביכורים מעיד על העבודה שהייתה נהוגה במקדש וחג מתן תורה על המשמעות האמונית שניתנה לחג לאחר שחרב המקדש. מכיוון שקוראים בחג את מגילת רות  נוספו לו גם הכינויים חגם של המתגיירים, וחג החסד. לחצו כאן לאתר שבועות....