עמדות ותגובות

מסחר בשבת: עמדת התנועה הרפורמית

יממה לאחר ששר הפנים גדעון סער סרב לאשר את חוק העזר העירוני של עיריית תל אביב המסדיר את סוגית הפעילות המסחרית בשבת התכנס בכנסת דיון מיוחד בסוגיה חשובה זו. במסגרת הדיון, שכונס על ידי שתי שדולות שעוסקות ביחסי דת ומדינה והתחדשות יהודית בישראל, הציגה התנועה הרפורמית מסמך עמדה מקיף המתמודד עם העובדה כי בעשור האחרון אף לא אחת מהצעות החוק שעסקו בסוגיה קודמה אפילו לשלב הקריאה הטרומית.

בצד הצגת הנתונים הסוציאליים העדכניים והתשתית החקיקתית הנוכחית מציע המסמך מתווה חילופי להסדרת סוגיית המסחר בשבת וימי המנוחה הרשמיים. המתווה מבוסס על העיקרון של צמצום מידתי של הפעילות המסחרית ביום השבת ולא על הגבלתה המוחלטת. במסגרת מתווה זה יוגדר איסור מסחר ליממה משעות אחה"צ של יום שישי ועד לאותן השעות למחרת. ללא תלות בזמנה של יציאת השבת מבחינה הלכתית תותר פעילות מסחרית במחצית השנייה של יום השבת במרכזי סחר מחוץ לאזורי מגורים, על פי החלטת הרשות המקומית. לרשות תינתן גם האפשרות גם להתיר פעילות חנויות לממכר מזון באותן שעות בתוך העיר, בהיקף הנגזר מגודל האוכלוסייה. עסקים שיפעלו במחצית השנייה של השבת ידרשו לשלם אגרה שתיגזר משטח העסק (בדומה לארנונה) וממספר העובדים המועסקים ביום המנוחה. על מנת לאזן את הפגיעה בעסקים הקטנים תשמש האגרה להקמת קרן ממשלתית או עירונית לעידוד עסקים אלו ולפיתוח המסחר במרכזי הערים. במקביל תשודרג ההגנה הסוציאלית על כלל העובדים ביום המנוחה השבועי, כך שתכלול הגבלה של מספר השעות בהן ניתן להעסיק עובד ביום המנוחה, הגבלת מספר השבתות בהן ניתן להעסיקו ברציפות, וחיזוק ההגנה על עובדים שאינם מעוניינים לעבוד בימים אלו, גם אם אינן שומרי שבת מן הבחינה ההלכתית.

אנו מזמינים אתכם ללמוד את המתווה המוצע ולטול חלק בדיון על עקרונותיו באמצעות דף הפייסבוק של התנועה.

לקריאת המתווה - לחצו כאן.

להלן תגובת התנועה על החלטת שר הפנים גדעון סער:

החלטת השר מטרידה ושגויה מכוון שהיא אינה מעניקה משקל ראוי להכרעה הדמוקרטית של נבחרי העיר תל אביב ולאופייה המיוחד של העיר. למרות ליקויים מסוימים הקיימים בו, הציג חוק העזר העירוני מתווה ראוי של צמצום הפעילות המסחרית ביום השבת תחת הגבלתה המוחלטת. מתווה זה הוא המתווה הריאלי היחידי במציאות הישראלית הנוכחית, והראיה לכך היא העובדה שכל הצעות החוק המבקשות לאסור באופן גורף פעילות מסחרית אפילו לא הגיעו לכדי קריאה טרומית בכנסת. אנו קוראים לשר הפנים לחזור בו מהחלטתו שרק תעמיק את תחושות הניכור של הציבור הישראלי הרחב מחקיקה בעלת אופי דתי.