עמדות ותגובות

זהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל מאויימת ממימדי העוני לא פחות מן האיומים הבטחוניים

זהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל מאויימת ממימדי העוני לא פחות מן האיומים הבטחוניים

בתגובה לדו"ח העוני שפורסם היום אמר הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית :" בכל הנוגע לזהותה היהודית והדמוקרטית ממדי העוני שהתפרסמו היום מהווים  איום משמעותי על עתידנו לא פחות מן האיומים הבטחוניים, ובכל הנוגע לזהותה של מדינת ישראל ולערכי היסוד שלה זה הוא אף איום גדול יותר.
השילוב בין ממדי העוני לפערים ההולכים ומתרחבים הופך את המציאות הנוכחית לפצצת זמן חברתית ומוסרית ועל רשויות השלטון בישראל להידרש לענין באופן אסטרטגי. חזון חברת המופת הציוני אינו יכול לשאת מציאות שבה כי ילד שלישי חי בעוני  והדבר מחייב גיבוש תוכנית לאומית לשיקום מדינת הרווחה הישראלית" .