עמדות ותגובות

התנועה הרפורמית בישראל מגנה את המתקפה המילולית על נשיא המדינה, ראובן ריבלין


"אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר" (שמות כב כז)
 
התנועה הרפורמית בישראל מביעה שאט נפש מהפגיעה בכבודו של נשיא המדינה מר ראובן ריבלין ומן ההתקפה המילולית המופנית נגדו בימים האחרונים, ואשר עולה לפרקים לכדי הסתה של ממש. חמורה במיוחד העובדה שהתקפה זו אינה באה רק מפי גורמי שוליים קיצוניים (דבר חמור כשלעצמו) אלא גם מצדם של גופי תקשורת ואישי ציבור. הביקורת נגד רשויות שלטון ונבחרי ציבור היא מאושיות הדמוקרטיה ויש להגן על הזכות להביע ביקורת זו ואף לעודדה. יחד עם זאת מתיחת הביקורת אינה יכולה להוות מסווה להסתה. העובדה כי ביקורת זו מכוונת כנגד תמיכתו של הנשיא בקיום שיח ישראלי מכיל ורב-גוני וכנגד התייצבותו להגנת ערכי יסוד דמוקרטיים, שומטת את הבסיס המוסרי של המבקרים וצובעת את אמירותיהם ומעשיהם בצביעות.
 
במשך שנותיו הרבות כחבר כנסת וכמחוקק הציג עצמו הנשיא ריבלין, לא אחת, כבר פלוגתא של היהדות הרפורמית וכמתנגד לדרכה. עמדה אישית זו לא מנעה ממנו להסביר פנים למנהיגי היהדות הרפורמית הפוקדים את הכנסת בעת שמש כיו"ר הבית ולהקפיד בכבודם, תוך שהוא מציג את דעותיו ועמדותיו. עם תחילתה של כהונתו הרמה כנשיא מדינת ישראל, פעל מר ריבלין ליצירת קשרי עבודה ושיח קרובים ומשמעותיים עם ראשי כל הזרמים והקהילות בעם היהודי, לרבות מנהיגות היהדות הרפורמית. במעשיו אלו, ובפעילותו במגוון רחב של זירות ציבוריות, הוכיח את מחויבותו לביצור המכנה המשותף של החברה הישראלית ושל העם היהודי ושל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 
אנו קוראים למנהיגי הציבור בישראל ובקהילות העם היהודי בתפוצות, ובמיוחד למנהיגי הקהילות הדתית על זרמיהן וחוגיהן, להוקיע את השימוש בלשון המסיתה והפוגענית נגד נשיא המדינה ולפעול יחד ליצירת אווירה ציבורית המעודדת ביקורת ושיח ציבורי נוקב ואמיץ תוך שמירה על העקרונות והכללים המאפשרים את עצם קיומו של שיח זה. אנו מחזקים את ידיו של נשיא מדינת ישראל בפעילותו למען יצירת תרבות של הקשבה ושיח בימים המורכבים והקשים שאנו חווים במדינת ישראל, וגאים לברך אותו בברכה שתקנו חכמינו:
 
"ברוך שחלק מכבודו ליראיו"; כבודו של נשיא המדינה – כבודנו, כאזרחיה .