עמדות ותגובות

הסתה לאי העסקת ערבים והחרמת עסקים ערבים

המרכז הרפורמי לדת ומדינה


טבת תשע"ו דצמבר 2015

הסתה לאי העסקת ערבים והחרמת עסקים ערבים

".. צריך להתחיל ולהחזיר את הערבים בחזרה למקומות שהם הגיעו / הסתננו לכאן במשך עשרות השנים מאז התחילו היהודים לחזור לארצם, וצריכים לעשות את זה בחוכמה. השלב הראשון הוא לא להעסיק אותם כלל, ובעיקר לא לקנות אצל עסקים שמעסיקים אותם, כדי ליצור לחץ כלכלי על אותם בעלי עסקים על מנת שיפטרו אותם, ויעסיקו יהודים במקומם. אמת, בשכר קצת יותר גבוה, משום:“וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ”.

..עלינו להפעיל לחץ אצל חברות המעסיקות ערבים רבים, במיוחד בתפקידים רגישים, כגון: בתי מרקחת וקופות חולים (מישהו מכיר היום בית מרקחת בלי ערבים?), בתי חולים, חברות טלפונים ... עלינו לעמוד על כך שאנחנו רוצים שירות רק מיהודים, ולסרב לדבר כלל עם ערבים. לא בטלפון ולא בעל פה. אנחנו פשוט לא רוצים לדבר עם מישהו ששונא אותנו ושמח כשהורגים אותנו."

מתוך המאמר: "הטעות הקולוסאלית שלנו מול הערבים", לוי משה, אתר הקול היהודי, [1]14/10/15 (הדגשים הוספו).

1. עם החמרת המצב הביטחוני ועם התגברות ההסתה לגזענות בקרב הציבור, עולה גם שכיחותן וחריפותן של קריאות שלא להעסיק ערבים או שלא לצרוך שירותים מנותני שירות ובעלי עסקים ערבים וכן קריאות להעסיק יהודים בלבד. בתקופה טעונת אלימות ומתח זו, הסתה שכזו מוצאת אוזן קשבת ונבנית היטב על רגשות הפחד של הציבור הרחב.

2. בבחינה מדגמית בלבד (23 מקורות ברשת[2]), שהתקיימה במהלך החודשים אוקטובר – נובמבר השנה, איתר המרכז הרפורמי לדת ומדינה 82 פוסטים, כתבות ומאמרים המטיפים בנושאים אלה[3] ושני קמפיינים במרחב הציבורי[4] .

3. ההתבטאויות שנבחנו כוללות כתבות ואמירות בשבח עסקים אשר פיטרו עובדים ערבים או אשר אינם מעסיקים ערבים, לרבות אזכור בתי עסק ספציפיים; קריאות להחרמת בתי עסק ערבים בכלל ובתי עסק ערבים מסוימים (כולל אזכור בתי עסק ספציפיים); קריאות כלליות שלא להעסיק ערבים כלל ו/או להעסיק יהודים בלבד. לכל פוסט בפייסבוק ומאמר באינטרנט מתלוות תגוביות רבות בהן התבטאויות דומות ואף חריפות יותר. במקביל קיים תיעוד של קמפיינים במרחב הפיזי הכוללים חלוקת עלונים ואף הידברות עם בעלי עסקים יהודים במטרה לשכנעם לפטר עובדים ערבים[5].

4. קריאות שלא להעסיק אדם בשל מוצאו או לא להעניק לו שירות מסיבה זו אין מקומן במדינה דמוקרטית. קריאות לאי העסקת ערבים, לפיטורי ערבים ולצריכת שירותים רק מעסקים בהם מועסקים יהודים יש בהן הסתה לגזענות, האסורה לפי חוק העונשין, במקצת הפרסומים ניתן למצוא אף הסתה לאלימות ואיומים.

5. המרכז הרפורמי לדת ומדינה והמטה למאבק בגזענות פנו בחודשים האחרונים ליועץ המשפטי לממשלה ולמשטרה, בעניין הקמפיינים במרחב הציבורי שהוזכרו לעיל וממתינים לתשובה.

6. למרבה הצער התופעה אינה חדשה, ואכן כבר במאי ובנובמבר 2014, פנו המרכז הרפורמי לדת ומדינה והמטה למאבק בגזענות ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה לפתיחת חקירה כנגד אתר האינטרנט "לוח עבודה עברית" ומספר דפי פייסבוק ייעודים הקוראים להעסקת יהודים בלבד, בחשד להסתה לגזענות. לאחרונה הודיענו היועמ"ש על פתיחת חקירה בעניין האתר הנ"ל ואחד מדפי הפייסבוק. בנוסף, כנגד אתר האינטרנט "לוח עבודה עברית", המפרסם רק עסקים המעסיקים יהודים, מתנהלת גם תביעה אזרחית שהגישו המרכז הרפורמי לדת ומדינה ומרכז מוסאווא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, בה נדרש מפעיל האתר לשלם פיצויים על השירות המפלה שהוא מעניק.

הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה),התשע"ה -2015, הוגשה בימים אלה על ידי 21 ח"כים ממפלגות שונות ובאה להתמודד עם מצב זה. הצעת החוק אשר בניסוחה סייע המרכז הרפורמי לדת ומדינה כוללת תיקון של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אשר יאסור על אדם לקרוא למעסיק להפלות את עובדיו ומועמדים לעבודה, ולכן יאסור על קריאות לאי העסקת ערבים או לחרם על עסק המעסיק ערבים (כשם שיאסור קריאה להפליה בגין כל סיבה אחרת המנויה בחוק כגון מין, נטייה מינית, מצב משפחתי וכו'). ההצעה אף מתקנת את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים כך שייאסרו קריאות שלא למכור מוצר, להעניק שירות או לאפשר כניסה למקום ציבורי מסיבות שיש בהן הפליה – למשל היות מקבל השירות ערבי. הפרת החוק פירושה יהיה עבירה פלילית והיא תאפשר הגשת תביעה לפיצוי.

פגיעה בתנאי העסקה של עובדים ערבים

7. למרבה הצער, הפסקת עבודה או שינוי תנאי עבודתם של ערבים אך בשל מוצאם אינה תמיד נחלת מיעוט קיצוני בלבד. כך למשל, באמצע אוקטובר שינו עיריות מסוימות את תנאי העסקתם של עובדי ניקיון ערבים במוסדות חינוך והופסקו עבודות שיפוץ במסגרתן הועסקו גם פועלים ערבים. יודגש כי הפסקת העסקה או שינוי בתנאי ההעסקה, כגון שינוי שעות העבודה של עובדים, אך בשל מוצאם, הינם צעדים העומדים בניגוד לדין ומפרים בבירור את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח - 1988

8. לאור פנייה של המרכז הרפורמי לדת ומדינה והמטה למאבק בגזענות , פנתה נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה לעיריות הרלבנטיות ולמרכז לשלטון מקומי בדרישה לבטל הנחיות שביקשו להגביל את כניסתם של עובדים ערבים למוסדות חינוך או לשנות את תנאי העסקתם. הנציבות אף מכינה הנחיות למעסיקים בנושא שיבהירו שהפליה על רקע לאום אסורה על פי חוק.

9. יש לציין כי במקביל לכל האמור לעיל, אנו עדים לעלייה חדה בתלונות של ערבים לגבי הפליה בשוק העבודה ב-2015 בהשוואה ל-2013, כפי שעולה מדו"ח חדש של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה[6].[1] http://www.hakolhayehudi.co.il/opinions

[2] עמודי פייסבוק:הקול היהודי, עופר גולן (אדם שמנהל את "נלחמים בשקר הפלסטיני"- ע"ר), בנצי גופשטיין - העמוד הרשמי+ דף נוסף של בנצי גופשטיין, נלחמים בשקר ה"פלסטיני" - העמוד הרשמי, הרעיון היהודי- עבודה עברית, ישראל נגד בצלם, שומרי החומות, כולנו עם עצורי ציון, איתמר בן גביר, שמאלנים שממרמרים אותי, אל יהוד הרשמי, הימין מפגין - תמיכה בחיילי צהל, הימין מפגין הדף הרשמי, לא קונים אצל אוייבים, טרנספר אתה חסר, אין דבר כזה טרור יהודי, ברוך מרזל- העמוד הרשמי. טוויטר: הקול היהודי, מיכאל בן ארי, ברוך מרזל. אתרים: הקול היהודי, להב"ה (אתר חדש) leava.co.il. ערוץ יוטיוב: הקול היהודי.

[3] מבלי לספור תגוביות.

[4] ועד מתיישבי השומרון (שלטי חוצות וקמפיין פייסבוק להחרמת עסקים ערבים שובתים), תנועת דרך חיים (חלוקת עלונים במועדים שונים בתקופה המסוקרת, בירושלים בקריאה לפטר עובדים ערבים)

[5] ראו למשל "התעוררות מטורפת לעבודה עברית" אברהם שפירא, הקול היהודי, 13/10/15.

[6] "עליה בתלונות של ערבים על הפלייה בשוק העבודה", לי רון, הארץ, 21.12.15.