עמדות ותגובות

תגובת התנועה לכתבה באתר 'הארץ' לפיה משרד החינוך הקפיא את התמיכה בארגונים ליהדות פלורליסטית


לכתבה המלאה באתר התנועה - לחצו כאן

תגובת התנועה לכתבה באתר 'הארץ' לפיה משרד החינוך הקפיא את התמיכה בארגונים ליהדות פלורליסטית : "הנתונים בכתבה של אור קשתי ב"הארץ" מדויקים. תקציב המדינה לשנת 2015 ו-2016 כלל סכומים לתמיכה של משרד החינוך בארגונים הפלורליסטים להתחדשות יהודית במטרה לצמצם, ולו בקצת, את האפליה המתמשכת שלהם למול ארגונים אורתודוקסים. בשנת 2014 הוקצו למטרה הזו כספים בפועל ובמקביל היה ניסיון לתקן תקנת תמיכה שתמנע את המשך האפליה. נכון לסוף שנת 2015, התקנה הוקפאה, וכל הניסיונות לברר את גורל התקציב או להביא ליישום שלו בדרך אחרת לא צלחו. שר החינוך מתנער מהפרסום ומציג נתונים אחרים. הבעיה היא שהנתונים האלה רק מחזקים את הטענה שהמשאבים הנוספים הוקצו לאותם מסלולי תמיכה שייצרו את האפליה מלכתחילה. אם השר בנט רוצה להוכיח את המחויבות שלו לטיפוח זהות יהודית רבת פנים – הדרך לעשות זאת היא להיפגש בימים הקרובים עם ראשי הארגונים הפלורליסטים לישיבת עבודה (עד כה הועד המנהל של ארגון "פנים" לא הצליח להיפגש עם השר), לחדש את התקנה המוקפאת, ולהקים אגף לתרבות יהודית פלורליסטית שיפעל במקביל לאגף לתרבות חרדית ולאגף לתרבות תורנית. 

ועוד נקודה אחת – לא פחות חשובה, אולי אפילו יותר – עשרים שנים חלפו מאז פרסום דו"ח שנהר. בעשרים השנים האלה כהנו גם שרי חינוך שאמרו את כל הדברים הנכונים על פלורליזם וטיפוח זהות יהודית ישראלית מגוונת ורבת פנים. בחלק גדול מהמקרים המלים לא תורגמו למעשים ולעובדות בשטח. פלורליזם, חופש דת, וטיפוח זהות יהודית וישראלית ליברלית ופרוגרסיבית לא יכולים להיות רק ססמאות בחירות או ביקורת מספסלי האופוזיציה. צריך לעשות הכול כדי להבטיח שגם כשמשרד החינוך נמצא בידי מפלגה אורתודוקסית תהיה בו חלוקה שוויונית של התקציבים לתרבות יהודית, צריך לעשות עוד יותר מכך כדי להבטיח שזה יהיה המצב כשמשרד החינוך נמצא בידיים אחרות. בינתיים לא זה קורה ולא זה.

השר בנט – כחבר בוועד המנהל של פנים, ארגון הגג של תנועות וארגוני ההתחדשות היהודית בישראל – אני בטוח בכל ראשי הארגונים ישמחו להיפגש עמך לבירור העניין בימים הקרובים"....