כתבות

יום ירושלים


למה ירושלים? למה אני?

ירושלים הייתה ועדיין ליבו של העם היהודי, ולמרות זאת או אולי בגלל זאת, לא כולנו מרגישים אותו דבר בירושלים וביחס אליה.

מה היא ירושלים בשבילנו? במובנים מסוימים היחס שלנו לירושלים, מה היא בשבילנו, וגם מה היא לא, הוא סוג של הגדרה עצמית.

על מי אנחנו חושבים כשאנו חושבים על העיר? - על החרדים? על תושבי מזרח העיר? על ארגוני ההתחדשות היהודית הפורחים בעיר? על החילונים שעוד נשארו בה? על הסטודנטים?

או רק על המדרשים והתפילות שהיא אוצרת בקרבה?

את ירושלים הפנימית שלנו צריך לבחור ולעצב - להבין מה היא ירושלים בשבילי, זה להבין גם מי אני כיהודי וישראלי?


אסופת מקורות ושירים ליום ירושלים >>


 
יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

ביום ירושלים, כח אייר, מציינת מדינת ישראל יחד עם קהילת עולי אתיופיה את זכרם של בני הקהילה שנספו בדרכם לישראל. ביום זה מועלה זכרם של כ-4000 איש, אישה וטף, שנרצחו על ידי פורעים ושודדים או שלא עמדו בתלאות הדרך הקשה מאתיופיה לארץ ישראל דרך מדבריות סודן. טקס הזיכרון המרכזי מתקיים בהר הרצל ליד האנדרטה שהוקמה לזכר הנספים באתר ההנצחה הממלכתי.

להורדת אסופה מורחבת ובה קטעי שירה וקריאה, מכתבים ותפילות
המספרים את סיפורה של קהילת יהודי אתיופיה >>

לרעיונות לפעילות משפחתית
להכרות עם קהילת יוצאי אתיופיה >

התמונה מאירוע זיכרון בקהילת יוב"ל בגדרה -תשע"ט: