טקסי מעגל החיים

"יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם" (חנה סנש)

קבורה ואבלות

תפילת הקדיש

"לכל זמן ועת לכל חפץ מתחת לשמים, עת ללדת ועת למות ... עת רקוד ועת ספוד" (קהלת ג")

חייו של האדם מסתיימים בפרידה מן העולם ומאהוביו ואוהביו. מסורת ישראל במרוצת הדורות עצבה מערכת ענפה של מצוות, מנהגים טקסים ומקראות שמטרתם לציין את רגעי הפרידה מאדם אהוב ולהנציח את זכרו. בייסודם של מנהגי האבלות וניחום האבלים שני ערכים מרכזיים: כבודו של המת וכבודם של יקיריו האבלים. מנהגים אלו עוצבו על מנת להנציח את חייו של האדם ולאפשר לקרוביו להפגין את אבלם וצערם על הסתלקותו ובמקביל לסייע להם לשוב אט-אט אל שגרת החיים. בעבור רבים, חווית הפרידה מאדם אהוב מעודדת את הפניה אל המסגרת המסורתית המעניקה תחושת יציבות ומשמעות. על כן, אין זה פלא שמנהגי האבלות (השבעה, ניחום האבלים וכו') נשמרים על ידי רובו של הציבור היהודי בישראל, גם אם בהבדלי סגנון.

היהדות הרפורמית רואה במערכת דיני האבלות מסגרת מסורתית חשובה ואחד מן המסדים המרכזיים של מעגל החיים היהודי. רבני היהדות המתקדמת וקהילותינו יעמדו לצדכם, בחפץ לב, בשעות המורכבות של הפרידה מאדם אהוב. בצד השמירה על הדפוסים המסורתיים של מערכת זו, מאמצת היהדות המתקדמת ארבעה עקרונות בהקשרם של דיני האבלות:

  • התאמת הדינים למציאות החיים בדורנו, תוך הכרה שהביטוי הראוי לערכים של כבוד המת וכבוד החיים משתנה במרוצת הדורות.
  • עידוד האבלים לבחור את המנהגים המתאימים לאורח חייהם והשקפתם מתוך חשיבה ולימוד.
  • מיתון הדגש המסורתי על "צידוק הדין" ומתן ביטוי למגוון הרחב של הרגשות המתעוררים עקב מותו של אדם קרוב.

למרות שכנסת ישראל חוקקה לפני קרוב לעשרים שנים חוק המסדיר קיומה של קבורה אזרחית בישראל, הלכה למעשה, נשמר המונופול של חברות הקדישא האורתודוכסיות בישראל על בתי העלמין. יחד עם זאת, ברחבי ישראל פועלים מספר בתי עלמין ציבוריים אזרחיים והמרכזים שבהם ממוקמים בקרית טבעון; כפר סבא, מודיעין ובבאר שבע. בבתי עלמין אלו נקברים תושבי הרשויות המקומיות, אולם תמורת תשלום (הנמוך בהרבה מזה הנוהג בבתי העלמין הפרטיים בקיבוצים), יכולים לבוא לקבורה במקומות אלו גם תושבי רשויות אחרות. בנוסף פועלים ברחבי ישראל בתי עלמין פרטיים רבים בקיבוצים, מאפשרים ואף מעודדים טקסי לוויה הנערכים על ידי רבני וחזני היהדות המתקדמת. בבתי עלמין אלו, הציבוריים והאזרחיים, מתאפשרת קבורה בארון.

חשוב לדעת – בשנים האחרונות מאפשרות חברות קדישא אורתודוכסיות רבות למשפחות למנות מטעם עורך לטקס הלוויה. עורך הטקס מתאם עם אנשי החברה את מהלך הטקס, באופן שמאפשר להעניק לו את האופי בו בוחרת המשפחה האבלה, בצד ההקפדה על המנהגים המסורתיים. רבני היהדות המתקדמת מרבים לערוך טקסי לוויה באופן זה בבתי העלמין האורתודוכסיים. מובן כי בכל הנוגע לטקסי האזכרה בתום ימי השבעה והשלושים וביום האזכרה השנתי, אופיו של הטקס תלוי לחלוטין ברצונה ובבחירתה של המשפחה.

מרכז טקסי מעגל החיים ושירותי הדת של התנועה הרפורמית, יסייע לכם בחפץ לב, בכל מידע או סיוע שתדרשו לו ברגעים המורכבים והרגישים של פרדה מאהוביכם. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לטובת:

  • קבלת מידע ויעוץ על מנהגי האבלות וניחום האבלים ושאלות הנוגעות למותו של יקירכם
  • קבלת מידע על אפשרויות לקבורה אזרחית ציבורית ופרטית ברחבי הארץ
  • תיאום עריכת טקסי לוויה ואזכרה על ידי רבני וחזני היהדות המתקדמת בבית העלמין, בבית האבלים או בקהילה
  • ליווי וסעד רוחני

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למרכז לשירותי דת וטקסי מעגל החיים של התנועה הרפורמית.

טלפון: 02-6203642 שלוחה 0

דוא"ל: tekes@reform.org.il

"ומחה יי דמעה מעל כל פנים" – שלא תדעו צער !

אוגדן מנהגי אבלות וניחום אבלים